quận long biên

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
6089/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề án " Đối mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020 29/08/2016 Vũ Thu Hà
TL Thể lệ cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiền tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận Long Biên - Năm 2016 10/06/2016 Vũ Thị Thành
*** Danh sách chính thức những người ứng cử ĐB HĐND quận long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Đơn vị bầu cử số 02, phường Bồ Đề 26/04/2016 Đỗ Mạnh Hải
23/QĐ-UBBC QĐ công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND quận Long Biên, khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo từng đon vị bầu cử 26/04/2016 Đỗ Mạnh Hải
17-TB/UBKTQU thông báo đường dây nóng 11/03/2016 Vũ Thị Thân
1066/QĐ-UBND Thành lập ban bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2016-2021 04/03/2016 Vũ Thu Hà
1064/QĐ-UBND Thành lập ban bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2016-2021 04/03/2016 Vũ Thu Hà
1061/QĐ-UBND Thành lập ban bẩu cử HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2016-2021 04/03/2016 Vũ Thu Hà
1068/QĐ-UBND Thành lập ban bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2016-2021 03/03/2016 Vũ Thu Hà
1067/QĐ-UBND Thành lập ban bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2016-2021 03/03/2016 Vũ Thu Hà
1065/QĐ-UBND Thành lập ban bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2016-2021 03/03/2016 Vũ Thu Hà
1063/QĐ-UBND Thành lập ban bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2016-2021 03/03/2016 Vũ Thu Hà
1062/QĐ-UBND Thành lập ban bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2016-2021 03/03/2016 Vũ Thu Hà
08/UBBC-NV Công bố danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND 01/03/2016 Đỗ Mạnh Hải
07/QĐ-UBBC Ấn định đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số lượng các đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2016-2021 29/02/2016 Đỗ Mạnh Hải
32/NV-XDCQ Về tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân 22/02/2016 Vũ Thị Thành
30/NV-XDCQ Về hồ sơ ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân 19/02/2016 Vũ Thị Thành
30/NV-XDCQ Về hồ sơ ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân 19/02/2016 Vũ Thị Thành
*** Hỏi - Đáp về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp 17/02/2016
50-TB/QU Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 12/2015 25/11/2015 Nguyễn Thế Thạch