Văn Bản Pháp Quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
181/BC-HĐND Báo cáo hoạt động HĐND phường tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2017 28/07/2017 Nguyễn Quang Tiến
180/BC-HĐND Báo cáo kết quả kì họp thứ IV- HĐND phường Bồ Đề khóa III - nhiệm kì 2016 - 2021 21/07/2017 Nguyễn Quang Tiến
179/BC-KTXH-HĐND Báo cáo thẩm tra của BKTXH - HĐND phường tại kì họp thứ IV - HĐND phường khóa III 06/07/2017 Phạm Thị Hải Vân
176/TB-HĐND Thông báo lịch tiếp công dân của thường trực và đại biểu HĐND phường quý III/2017 01/07/2017 Nguyễn Ngọc Quang
175/BC-BPC Báo cáo hoạt động của ban pháp chế 6 tháng đầu năm 2017 23/06/2017 Trần Thị Kim Phượng
172/BC-KTXH Báo cáo hoạt động của BKTXH - HĐND phường 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 20/06/2017 Phạm Thị Hải Vân
171/TB-BPC Thông báo kết quả giám sát công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn phường Bồ Đề 13/06/2017 Trần Thị Kim Phượng
170/BC-BPC Báo cáo kết quả giám sát cấp giấy CNQSDĐ trên địa bàn phường Bồ Đề 13/06/2017 Trần Thị Kim Phượng
169/BC-HĐND-KTXH Báo cáo đề án lực lượng quản lý TTĐT 13/06/2017 Phạm Thị Hải Vân
168/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 13/06/2017 Nguyễn Quang Tiến
167/KH-KTXH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác quản lý VSATTP trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2017 13/06/2017 Phạm Thị Hải Vân
166/QĐ-BKTXH Quyết định thành lập tổ giám sát công tác quản lý vệ sinh ATTP phường Bồ Đề 13/06/2017 Phạm Thị Hải Vân
163/TB-HĐND Thông báo kết luận giám sát về mô hình khoán quản TTĐT trên địa bàn phường quý I năm 2017 11/05/2017 Nguyễn Quang Tiến
162/KH-BPC Kế hoạch giám sát UBND phường trong công tác cấp GCNQSDĐ, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất trên địa bàn phường 08/05/2017 Trần Thị Kim Phượng
161/KH-BPC Kế hoạch hoạt động ban pháp chế năm 2017 03/05/2017 Trần Thị Kim Phượng
160/BC-HĐND Báo cáo hoạt động HĐND phường tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2017 24/04/2017 Nguyễn Quang Tiến
257/TB-UBND Niêm yết công khai số điện thoại của đồng chí Trưởng phòng quản lý đô thị và đồng chí Chủ tịch UBND phường Bồ Đề 10/04/2017 Phạm Trọng Hảo
159/TB-HĐND Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực và Đại biểu HĐND phường quý II/2017 29/03/2017 Nguyễn Ngọc Quang
158/KH-HĐND Kế hoạch giám sát việc thực hiện mô hình khoán quản, TTĐT trên địa bàn phường quý I năm 2017 24/03/2017 Nguyễn Ngọc Quang
157/QĐ-HĐND Quyết định về việc thành lập đoàn giám sát về mô hình khoán quản, TTĐT trên địa bàn phường quý I năm 2017 24/03/2017 Nguyễn Ngọc Quang

Sơ đồ trang thông tin