văn bản hội đồng nhân dân

Hiển thị 1 - 20 trong 47 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
272/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân phường quý IV năm 2018 09/10/2018
269/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác hợp đồng thuê đất công trên địa bàn phường Bồ Đề 24/09/2018
268/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý hợp các đồng thuê đất công trên địa bàn phường năm 2018 20/09/2018
264/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động Hội đồng nhân dân 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 phường Bồ Đề 10/09/2018
262/BC-HĐND Báo cáo Hoạt động Hội đồng nhân dân phường tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018 22/08/2018
258/BC-HĐND Báo cáo hoạt động Hội đồng nhân dân phường tháng 7 nhiệm vụ trọng tâm tháng 08/2018 20/07/2018
255/BC-HĐND Báo cáo kết quả kỳ họp thứ VI – Hội đồng nhân dân phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 02/07/2018
01/2018/NQ-HĐND Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018 29/06/2018
30/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban KTXH Hội đồng nhân dân phường Bồ Đề khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 29/06/2018
29/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội phường Bồ Đề khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 29/06/2018
28/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường năm 2019 29/06/2018
27/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND phường Bồ Đề 29/06/2018
26/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách phường năm 2017 29/06/2018
25/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án và kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách phường năm 2018 29/06/2018
246/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 20/06/2018
244/BC-KTXH Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế xã hội - HĐND phường Bồ Đề 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 12/06/2018
243/BC-BPC Báo cáo hoạt động của Ban Pháp chế HĐND phường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 12/06/2018
239/TB-HĐND Thông báo Về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ VI 23/05/2018
238/BC-HĐND Báo cáo Hoạt động Hội đồng nhân dân phường tháng 5 22/05/2018
232/KH-HĐND Kế hoạch Công tác của Thường trực HĐND phường quý II2018 01/05/2018
Hiển thị 1 - 20 trong 47 kết quả.

hội đồng nhân dân