văn bản hội đồng nhân dân

Hiển thị 1 - 20 trong 31 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
239/TB-HĐND Thông báo Về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ VI 23/05/2018
238/BC-HĐND Báo cáo Hoạt động Hội đồng nhân dân phường tháng 5 22/05/2018
232/KH-HĐND Kế hoạch Công tác của Thường trực HĐND phường quý II2018 01/05/2018
234/BC-HĐND Báo cáo Hoạt động Hội đồng nhân dân phường tháng 4 23/04/2018
231/TB-HĐND Thông báo lich tiếp công dân của thường trực và Đại biểu HĐND phường quý II.2018 30/03/2018
230/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động quý I năm 2018 15/03/2018
228/BC-HĐND BC 228 26.02 Báo caó Hoạt động Hội đồng nhân dân phường tháng 1, 2 26/02/2018
225/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường 23/02/2018
220/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường năm 2018 04/01/2018
221/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường quý I.2018 04/01/2018
220/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường năm 2018 04/01/2018
218/TB-HĐND Thông báo lịch tiếp công dân của thường trực và Đại biểu HĐND phường quý I.2018 03/01/2018
181/BC-HĐND Báo cáo hoạt động HĐND phường tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2017 28/07/2017
180/BC-HĐND Báo cáo kết quả kì họp thứ IV- HĐND phường Bồ Đề khóa III - nhiệm kì 2016 - 2021 21/07/2017
179/BC-KTXH-HĐND Báo cáo thẩm tra của BKTXH - HĐND phường tại kì họp thứ IV - HĐND phường khóa III 06/07/2017
176/TB-HĐND Thông báo lịch tiếp công dân của thường trực và đại biểu HĐND phường quý III/2017 01/07/2017
175/BC-BPC Báo cáo hoạt động của ban pháp chế 6 tháng đầu năm 2017 23/06/2017
172/BC-KTXH Báo cáo hoạt động của BKTXH - HĐND phường 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 20/06/2017
171/TB-BPC Thông báo kết quả giám sát công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn phường Bồ Đề 13/06/2017
169/BC-HĐND-KTXH Báo cáo đề án lực lượng quản lý TTĐT 13/06/2017
Hiển thị 1 - 20 trong 31 kết quả.

hội đồng nhân dân