ủy ban kiểm tra đảng ủy

UBKT Đảng uỷ là một bộ phận tham mưu làm công tác kiểm tra của Đảng uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được qui định trong Điều lệ Đảng, tham mưu, giúp Đảng uỷ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật Đảng

Danh sách ủy viên UBKT Đảng ủy phường Bồ Đề

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ hòm thư

1

Lưu Ngọc Tiến

1976

Phó bí thư TT Đảng ủy - Chủ nhiệm UBKT

0912081566

luungoctien_longbien@hanoi.gov.vn

2

Đỗ Ngọc Toán

1965

Trưởng ban TTND-GSCĐ - Phó chủ nhiệm UBKT

0904826066

dongoctoan_longbien@hanoi.gov.vn

3

Trần Thị Kim Phượng

1969

ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN - Ủy viên

01258402521

tranthikimphuong_long bien@hanoi.gov.vn

4

Lưu Ngọc Lợi

1948

Bí thư chi bộ TDP 7 - Ủy viên

   

5

Hoàng Xuân Rục

1946

Bí thư chi bộ TDP 18 - Ủy viên