ủy ban kiểm tra đảng ủy

Danh sách ủy viên UBKT Đảng ủy phường Bồ Đề, nhiệm kỳ 2015-2020

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ hiện tại
Chức vụ UBKT Đảng ủy
Liên hệ
1 Lưu Ngọc Tiến 1976 Phó bí thư TTĐU
Chủ nhiệm UBKT
0912081566
luungoctien_longbien@hanoi.gov.vn
2 Đỗ Ngọc Toán 1955 PCT UBMTTQ
Trưởng ban TTNDGSĐTCĐ
Phó chủ nhiệm UBKT
0904826066
dongoctoan_longbien@hanoi.gov.vn
3 Trần Thị Kim Phượng 1969 Đảng ủy viên
Chủ tịch Hội LHPN
Ủy viên UBKT
01258402521
tranthikimphuong_longbien@hanoi.gov.vn
4 Lưu Ngọc Lợi 1948 Đảng ủy viên
Bí thư chi bộ TDP 7
Ủy viên UBKT
0977546635
5 Lê Thanh Tùng 1991 Chỉ huy phó Quân sự
Phó bí thư ĐTN
Ủy viên UBKT
0977029330
lethanhtung_pbd_longbien@hanoi.gov.vn