Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
33-LT/PBĐ Lịch tuần 33- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 13/08/2018
32-LT/PBĐ Lịch tuần 32- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 06/08/2018
31-LT/PBĐ Lịch tuần 31- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 29/07/2018
30-LT/PBĐ Lịch tuần 30- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 22/07/2018
29-LT/PBĐ Lịch tuần 29- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 15/07/2018
28-LT/PBĐ Lịch tuần 28- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 08/07/2018
27-LT/PBĐ Lịch tuần 27- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 01/07/2018
26-LT/PBĐ Lịch tuần 26- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 24/06/2018
25-LT/PBĐ Lịch tuần 25- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 17/06/2018
24-LT/PBĐ Lịch tuần 24- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 10/06/2018
23-LT/PBĐ Lịch tuần 23- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 03/06/2018
22-LT/PBĐ Lịch tuần 22- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 28/05/2018
21-LT/PBĐ Lịch tuần 21- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 20/05/2018
20-LT/PBĐ Lịch tuần 20- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 14/05/2018
19-LT/PBĐ Lịch tuần 19- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 07/05/2018
18-LT/PBĐ Lịch tuần 18- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 30/04/2018
17-LT/PBĐ Lịch tuần 17- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 23/04/2018
16-LT/PBĐ Lịch tuần 16- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 16/04/2018
15-LT/PBĐ Lịch tuần 15- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 09/04/2018
14-LT/PBĐ Lịch tuần 14- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 02/04/2018