tin tức khác

Chi bộ cơ quan phường Bồ Đề đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2018.
Ngày đăng 14/12/2018 | 15:46  | Lượt xem: 2841

Thực hiện Kế hoạch số 135-KH/ĐU ngày 26/11/2018 về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp. Ngày 13/12/2018 tại phòng họp 3 UBND phường, Chi bộ cơ quan đã tổ chức kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2018

Dự hội nghị có toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ; đồng chí Nguyễn Quang Tiến ủy viên Ban thường vụ - Chủ tịch MTTQ -  Bí thư chi bộ cơ quan phường chủ trì hội nghị.

Thay mặt Ban chi ủy chi bộ , đồng chí Đồng chí Nguyễn Quang Tiến Bí thư chi bộ đã trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của chi bộ năm 2018, và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo nêu rõ: với đặc thù là chi bộ cơ quan phường năm 2018 đảng viên trong chi bộ đã chủ động tham mưu các nội dung trên từng chức trách nhiệm vụ được giao, được sự quan tâm trực tiếp của Đảng uỷ phường chỉ đạo bằng nghị quyết hàng tháng. Chi bộ đã phát huy được sức mạnh của từng cán bộ, đảng viên. Nêu cao vai trò trách nhiệm của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần đồng chí, đồng nghiệp, tập thể Ban chi ủy luôn đoàn kết nhất trí cao, thực hiện tốt quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị do Đảng ủy phường giao như công tác phát triển Đảng viên, công tác kiểm tra giám sát. Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của Ban Chi ủy một năm qua cũng như những yêu cầu mới đặt ra của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban chỉ ủy chi bộ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chi bộ và phân công nhiệm vụ từng đồng chí đảng viên thực hiện.

Với tinh thần góp ý, xây dựng thẳng thắn, cuộc họp đã có 5 ý kiến, các ý kiến nhất trí với nội dung của báo cáo, đồng thời cũng đưa ra các giải pháp để phát huy hơn nữa năng lực của mỗi Đảng viên, tạo được sức mạnh đoàn kết, đồng thuận trong chi bộ, tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ  trong thời gian tới. 4 đồng chí tổ trưởng Đảng đã trình bày biên bản họp tổ với 2 nội dung đóng góp cho báo cáo của chi bộ và đóng góp ý kiến cho kiểm điểm của từng cá nhân, nghiêm túc chỉ ra những ưu điểm và tồn tại trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng Đảng viên thông qua việc đánh giá kết quả thực nhiệm vụ cụ thể đã được phân công. Đồng thời, các cá nhân kiểm điểm cũng nêu rõ các biện pháp khắc phục hạn chế tồn tại trong thời gian tới. Các tổ  đề xuất phân mức đánh giá Đảng viên năm 2018

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá chất lượng chi bộ và bỏ phiếu đánh giá phân loại Đảng viên trong Chi bộ năm 2018. Kết quả 9 đồng chí đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 18 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ đề nghị Đảng ủy phường xem xét mức xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  năm 2018./.

                                                                Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội CCB