Bài viết chuyên sâu

Tình hình kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng phường Bồ Đề 9 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 01/10/2019 | 16:55  | Lượt xem: 143

Xác định năm 2019 là năm có ý nghĩa quyết định để hoàn thành những chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, ngay từ đầu năm, UBND phường đã ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 để chỉ đạo các bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện.

Với việc thực hiện sớm và đồng bộ các giải pháp đề ra, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của phường tiếp tục ổn định và phát triển, nhân dân đón Tết Kỷ Hợi vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được chú trọng và có nhiều chuyển biến tiến bộ; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cụ thể như sau:

Về công tác phát triển kinh tế - thu, chi ngân sách:

Đây là nhiệm vụ quan trọng của địa phương, các ngành, tổ chức chính trị đều vào cuộc nhằm tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách thuế của Nhà nước, hoàn thành chỉ tiêu thuế Quận giao, cụ thể:

Tổng thu NSNN trên địa bàn: 43.883.387.996đ đạt 128,97% kế hoạch giao,   (Ngân sách phường được hưởng 26.938.235.553đ đạt 176,36%  so với kế hoạch giao).

Thu theo chỉ tiêu pháp lệnh 9 tháng năm 2019:  25.998.296.833đ đạt 87,06% so với chỉ tiêu. ( Ngân sách phường được hưởng 9.043.144.390đ đạt 81,47% so với chỉ tiêu giao).

Tổng chi ngân sách phường 9 tháng đầu năm 2019: 8.961.176.293đ đạt 58,67% so với dự toán quận giao, bằng 62,51% so với dự toán điều chỉnh, bổ sung

Về công tác quản lý đất đai và Giải phóng mặt bằng

Trong 9 tháng đầu năm 2019, UBND quận đã cấp 25 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn phường.

Tiếp tục thực hiện, lập hồ sơ, xử lý vi phạm đối với các điểm đất công trên địa bàn phường theo kết luận số 316/KL-STNMT-TTr ngày 15/02/2019 của Sở tài nguyên Môi trường Thành phố Hà Nội theo kế hoạch của UBND quận Long Biên. Tổ công tác của phường đã tiến hành rà soát lập biên bản đối với các vị trí lấn chiếm đất công, ghi nhận hiện trạng và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy định. Hiện tại đang thực hiện 2 dự án:

Dự án thứ nhất: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

Dự án thứ hai: đầu tư xây dựng công trình hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường xung quanh ô quy hoạch E.3/CCK01 phường Bồ Đề, quận Long Biên (đường 25m)

Về công tác quản lý trật tự xây dựng

UBND phường đã chỉ đạo bộ phận “Một cửa” tiếp nhận thông báo khởi công và hồ sơ kèm theo của chủ đầu tư theo quy định.

Tổng số công trình xây dựng phát sinh trên địa bàn phường là 232 công trình, trong đó:

- Số công trình xây dựng có phép: 232 công trình (tỷ lệ cấp phép 100%).

+ Số công trình xây dựng sai phép: 0 công trình.

+ Số công trình xây dựng không phép: 0 công trình.

- Xử phạt vật liệu xây dựng 14TH = 18.000.000đ

Về công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường

UBND phường đã xây dựng và triển khai các kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 11/1/2019 về triển khai kế hoạch thực hiện công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT, cảnh quan đô thị năm 2019; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 21/2/2019 về thực hiện xây dựng “tuyến đường, tuyến phố Văn minh đô thị” năm 2019; Kế hoạch thực hiện Vì một Long Biên – Xanh – Sạch – Đẹp – Văn Minh năm 2019.

Kết quả, qua 9 tháng triển khai các tổ khoán quản đã kí cam kết được 378 hộ, rà soát thống kê được 54 trường hợp vi phạm trật trật tự đô thị,  đưa vào quản lý 32 hộ thường xuyên vi phạm. Tổ chức ra quân xử lý vi phạm 40 buổi.

UBND phương thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm về vệ sinh môi trường của các tổ chức. Trong 9 tháng đầu năm 2019, tiến hành kiểm tra 6 cơ sở. Kết quả đã lập biên bản yêu cầu khắc phục với 4 cơ sở, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 2 cơ sở còn lại với số tiền là 7,5 triệu đồng.

Chỉ đạo các chủ đầu tư dự án quay tôn xung quanh các dự án chưa được thực hiện trên tuyến phố Hồng Tiến để tránh việc đổ trộm phế thải, đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.

Căn cứ vào kế hoạch vệ sinh môi trường năm 2019, hàng tháng UBND phường đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên toàn tuyến mà lực lượng chủ yếu là: câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường, cán bộ và nhân dân các tổ dân phố có tuyến phố đi qua.

Ngoài ra hàng tuần, mặt trận tổ quốc, ban lãnh đạo tổ dân phố,  các chi hội như: Cựu chiến binh, phụ nữ… đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh góp phần làm sạch đường phố, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Về công tác văn hóa xã hội

Công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị - xã hội trên địa bàn được thực hiện đảm bảo; tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử phường và các hội nghị. Tuyên truyền, niêm yết các văn bản tại phường và tổ dân phố.

Phong trào văn hoá, thể thao: Duy trì hiệu quả phong trào văn hóa văn nghệ thể thao quần chúng; tổ chức 17 hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện phong trào “Xây dựng tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh” tới các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố, các đơn vị. Đầu năm 2019, có: 5736 hộ gia đình đăng ký xây dựng GĐVH, đạt 96.47%; có 30/30 tổ đăng ký xây dựng TDPVH và xây dựng “TDP xanh – sạch – đẹp – văn minh”.

Về công tác chính sách xã hội  

Thực hiện hướng dẫn số 01/HD-LĐTBXH ngày 11/01/2019 của Phòng LĐTB&XH quận Long Biên về việc về việc tặng quà cho người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi; hộ nghèo, cận nghèo; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ phường đã tổ chức hội nghị tặng quà và chỉ đạo 30/30 tổ dân phố tổ chức trao tặng quà đối với người có công với cách mạng, người cao tuổi...trên địa bàn. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi người có công.

Về việc xây dựng phương án thoát nghèo cho 26 hộ nghèo năm 2019. Kết quả phân loại có 10 hộ có khả năng thoát nghèo, 16 hộ không có khả năng tự thoát nghèo, tiếp tục vận động các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững theo quyết định 9020 của UBND thành phố Hà Nội. UBND phường thực hiện chi trả số tiền hỗ trợ cho các hộ nghèo hàng tháng đảm bảo các hộ ổn định cuộc sống. Trong 9 đầu năm thoát nghèo 5 hộ, hỗ trợ xây, sửa nhà đại đoàn kết năm 2019 với  kinh phí hỗ trợ 01 nhà xây mới 70 triệu đồng, 01 nhà sửa chữa 35 triệu đồng

Về công tác y tế

UBND phường xây dựng và triển khai kế hoạch CSSKBĐ cho nhân dân, KH đảm bảo ATTP, KH phòng chống dịch bệnh ở người, KH duy trì chuẩn Quốc gia về y tế, kế hoạch các chương trình y tế…

Duy trì phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế; duy trì phường tiên tiến về Y dược cổ truyền theo quyết định 4467 của BYT, duy trì phường đạt cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn thương tích Việt Nam.

Công tác phòng chống dịch bệnh: Tính từ 01/01/2019 đến nay đã ghi nhận: 01 ca ho gà, 02 ca tay chân miệng, 01 ca thủy đậu, 10/7 ca sốt phát ban ghi sởi/sởi, 08 ca sốt xuât huyết/01 ổ dịch.

UBND phường xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh ở người, KH triển khai chiến dịch VSMT, duy trì tổng vệ sinh môi trường tại 10 tổ trọng điểm về phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND quận.

Về công tác dân số

UBND phường đã ban hành và triển khai các kế hoạch trọng tâm về công tác dân số năm 2019 tới các cộng tác viên dân số, Ký cam kết giao chỉ tiêu kế hoạch cho từng ban ngành đoàn thể, bộ phận chuyên môn và các tổ dân phố về công tác Dân số KHHGĐ năm 2019.Duy trì thu thập cập nhật thông tin biến động về dân số để nhập vào phần mềm quản lý dân số trên địa bàn.

Tổ chức các buổi truyền thông về nâng cao chất lượng dân số, chính sách mới của Đảng và nhà nước về công tác DS-KHHGĐ trong thời kỳ hiện nay. Kết quả được 18 buổi với số lượt người dự 1432.

Về công tác cải cách hành chính

UBND phường xác định đầy đủ các nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực theo chương trình, kế hoạch của Quận, bố trí kinh phí và tổ chức triển khai đồng bộ các nội dung của cải cách hành chính.

Thực hiện công khai minh bạch các lĩnh vực hoạt động của cơ quan đặc biệt là lĩnh vực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 các thủ tục hồ sơ và quy trình thực hiện. Thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức trong công tác tiếp công dân, giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính nhằm đảm bảo sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ công chức.

Về công tác tư pháp và giải quyết đơn thư

Trong 9 tháng đầu năm 2019, UBND phường đã thực hiện việc tiếp công dân theo đúng quy định. Trong đó: Lãnh đạo tiếp 6 lượt tiếp công dân, Cán bộ tiếp dân thường xuyên tiếp 9 lượt công dân, nội dung công dân kiến nghị, phản ánh tập trung vào những lĩnh vực: khiếu nại hành chính trong lĩnh vực xây dựng, tranh chấp đất đai, quản lý trật tự xây dựng, hạ tầng dân sinh….

UBND phường kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm TTXD; Ghi nhận và báo cáo, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm đến các dự án cải tạọ, nâng cấp đầu tư xây dựng cơ bản hạ tầng kỹ thuật phục vụ dân sinh; Tập trung hòa giải các tranh chấp dân sự chủ yếu là các tranh chấp về đất đai, xây dựng

Trong 9 tháng đầu năm 2019, UBND phường đã giải quyết 21 đơn thư của công dân. Trong đó: có 1 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo, 19 đơn kiến nghị, phản ánh. Các đơn đề nghị, dân nguyện đều được xem xét giải quyết dứt điểm tại địa phương. Hiện tại, đã giải quyết 18 đơn, có 3 đơn đang giải quyết, không có đơn thư quá hạn.

Về công tác an ninh quốc phòng

Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được giữ vững. Công an phường đã tổ chức lực lượng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm: ma túy, mại dâm, tàng trữ pháo nổ, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng… và duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo cho nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn, lành mạnh. Triển khai các đợt trực SSCĐ bảo vệ các sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước. Trong 9 tháng đầu năm đã tổ chức 08 đợt trực SSCĐ, duy trì nghiêm quân số và thời gian trực chiến, địa bàn đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, không xảy ra sự việc nghiêm trọng nào, chủ động nắm bắt mọi tình huống.

Kết luận

Tuy còn một số tồn tại hạn chế trong công tác quản lý đất công, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng nhưng nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2019, phường Bồ Đề đã tăng cường, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, qua đó tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực, thu ngân sách đảm bảo theo yêu cầu; các chính sách đối với người có công, an sinh xã hội trong dịp tết Nguyên đán được đảm bảo; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để về đích các chỉ tiêu kinh tế xã hội được giao, trong 3 tháng còn lại của năm 2019 cần sự chung sức đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sớm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ phường, trong đó tập trung các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, duy trì và tiếp tục phát huy các chỉ tiêu đã hoàn thành. Thực hiện tốt chủ đề của Quận năm 2019 “Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh” bằng các giải pháp cụ thể như sau:

- Bám sát kế hoạch năm và nhiệm vụ thực tế, hàng tháng xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ cụ thể. Quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực thi nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở CB,CC,VC, LĐHĐ hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ đã đề ra.

- Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn, cán bộ tổ dân phố.

- Định kỳ hàng tháng đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, LĐHĐ. Tăng cường công tác tự kiểm tra công vụ để chỉnh đốn kịp thời các tồn tại, hạn chế trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ.

- Thực hiện tốt 06 QCDC ở cơ sở, công tác thuế, GPMB, cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân, tăng cường hiệu quả hoạt động hoà giải ở cơ sở.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật bằng nhiều hình thức, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong phối kết hợp thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Nâng cao vai trò giám sát của HĐND và  các Ban của HĐND trong thực hiện nhiệm vụ của UBND.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào từ phường đến tổ dân phố. Đồng thời, nghiêm túc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, nhân viên không thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế của cơ quan, quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng.

-Nguyễn Thị Thơm-