Bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác hội và phong trào nông dân phường Bồ Đề năm 2016.
Ngày đăng 10/01/2017 | 15:37 PM  | Lượt xem: 975

Hội nông dân phường Bồ đề hiện có 13 chi hội với 705 hội viên.

 

Trong điều kiện đô thị hóa, số lượng người làm nông nghiệp trên địa bàn phường ngày càng giảm nhưng hàng năm Hội nông dân phường vẫn phát huy vai trò, nòng cốt trong việc vận động nông dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội; Đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng văn minh đô thị; Thực hiện pháp luật dân chủ cơ sở, xây dựng gia đình nông dân văn hóa, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

Năm 2016, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước như cuộc bầu cử Quốc Hội và Hội Đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.Thực hiện sự chỉ đạo của Hội nông dân quận Long Biên, Đảng ủy phường Bồ đề, Hội nông dân phường Bồ đề bám sát nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Nông dân  Quận Long Biên. Hội nông dân phường xây dựng chương trình công tác Hội năm 2016,với điều kiện thực tế đất nông nghiệp đang thu hẹp nhường chỗ cho những đô thị mới, với diện tích đất nông nghiệp còn khoảng trên 35 ha, trong đồng còn 10ha nằm kẹt trong khu dân cư, không có đường tiêu thoát nước, thường xuyên bị ngập úng,  hội viên không thể gieo trồng được. Trước tình hình thực tế trên Hội và cán bộ, hội viên, nông dân toàn phường đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân do quận hội giao, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đô thị mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.Trong năm đã tuyên truyền vận động Hội viên gieo trồng các loại rau mầu,cây ăn quả để tăng thu nhập, không bỏ ruộng hoang, góp phần ổn định đời sống nông dân. Nông dân luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước như chính sách phát triển nông nghiệp, đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung mở rộng đối tượng được vay vốn, nâng mức cho vay và thời hạn vay vốn, không phải có tài sản đảm bảo...đã giúp cho nông dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất; quan tâm chăm lo hỗ trợ cho người nghèo, các đối tượng chính sách, những hộ khó khăn, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của nông dân đã có những chuyển biến tiến bộ và được cải thiện rõ rệt. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Hội nhằm nâng cao trình độ nhận thức của hội viên trong việc chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nướcvà những  sự kiện quan trọng của đất nước.Trong năm Hội đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến cán bộ hội viên tổng số 17 buổi  với 2760 lượt người dự .Đặc biệt trong năm hội đã tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ hội viên tìm hiểu luật bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân nhân các cấp, hiểu biết quyền và nghĩa vụ của công dân, để  tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bổ phiếu bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân nhân các cấp kịp thời, đúng thời gian, đảm bảo số lượng, chất lượng. Tuyên truyền thực hiện chỉ thị 08-CT/TW và thông tri 09-TTr/QU về việc  thực hiện công tác Trật tự đô thi;Vệ sinh môi trường, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; Tuyên truyền biểu dương hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2017. Vận động hội viên nông dân thực hiện tốt 03 phong trào 02 cuộc vận động của Hội; thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng tháng tám; Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2016); 86 năm ngày thành lập hội nông dân Việt nam ( 14/10/1930 – 14/10/2016).

Công tác tuyên truyền giáo dục đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, ý chí vươn lên của nông dân; củng cố niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và sự nghiệp xây dựng và bảo tổ quốc.

Công tác phát triển và nâng cao chất lượng hội viên là nhiệm vụ không thể thiếu để xây dựng cơ sở hội ngày càng lớn mạnh, năm 2016 hội có 690 hội viên, đã có 8 hội viên qua đời, phát triển thêm 15 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện có là 705 hội viên, hàng tháng giao ban đánh giá nhiệm vụ công tác hội đã làm được, những việc chưa làm được, lý do, nguyên nhân tồn tại để khắc phục và triển khai nhiệm vụ công tác hội tháng sau.Việc đổi mới nội dung trong công tác hoạt động của Hội gắn tuyên truyền, tọa đàm công tác hội bằng các hình thức giao lưu sinh hoạt câu lạc bộ nông dân với pháp luật, câu lạc bộ văn nghệ, để truyền tải những thông tin cần tuyên truyền, mặt khác thường xuyên quan tâm đến nguyện vọng của hội viên, đi sâu đi sát tới từng cơ sở của thường trực ban chấp hành và các đồng chí Chi hội trưởng, từ đó tổ chức Hội đã đi vào hoạt động nề nếp hơn, hiệu quả hơn, hội viên càng gắn bó với tổ chức Hội và tham gia vào Hội ngày càng nhiều hơn.

 Hàng năm, Hội nông dân Phường đã tổ chức khảo sát về đời sống, nhu cầu của hội viên nông dân về phát triển kinh tế gia đình; đánh giá, phân loại hộ gia đình hội viên nghèo, tìm hiểu nguyên nhân để có những biện pháp hỗ trợ phù hợp. Tích cực tìm hiểu, nghiên cứu các mô hình sản xuất mới, các hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và khả năng tham gia mô hình của hội viên nông dân. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện dồn điển,  đổi thửa giúp chị em nông dân thực hiện mô hình phát triển kinh tế, được thuê đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng bãi. Vận động hội viên tích cực tham gia phong trào "nông dân làm kinh tế giỏi", "giúp nhau phát triển kinh tế", thực hiện tốt những chủ trương về phát triển kinh tế hộ gia đình và thực hiện mô hình phát triển.

Kinh tế hộ gia đình như dự án trồng cây ăn quả tại khu bãi trại và hội đã phối hợp tổ chức cho các hộ hội viên tham gia dự án đi tham quan các mô hình trồng cây ăn quả tại phường phúc lợi, Trung tâm nghiên cứu hoa cây cảnh (Học viện Nông nghiệp Việt Nam). Trong quá trình triển khai, Hội thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ từ khâu làm đất, xử lý cây giống, đến trồng và chăm sóc cây. Bên cạnh đó, Hội đã vận động hội viên chuyển đổi đất sang trồng cây ăn quả các loại như cây quất thế, cam canh, xoài, ổi ... tại khu vực bãi tổ 12,13, 14,16….Việc chuyển đổi của các hộ dân đã tạo ra cho  sản xuất trên địa bàn phường. Hội tham mưu với Đảng ủy UBND, phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông mở 03 lớp tập huấn cho 265 lượt hội viên tham gia chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất. Thông qua các lớp tập huấn, các hội viên được trực tiếp thực hiện các mô hình thí điểm tại phường như mô hình ngâm nước hạn chế sâu bệnh trong đất trồng rau cải, mô hình che vòm nilon cho cây cà chua. Từ đó các hội viên đã nắm bắt được khoa học kỹ thuật áp dụng vào mô hình kinh tế gia đình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã trở thành phong trào rộng khắp trong các hộ nông dân trên địa bàn phường. Hội vận động hội viên chuyển đổi kinh tế nông nghiệp, đưa giống cây có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao vào sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa. Năm 2016 đã có 504 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi và qua bình xét cuối năm đã có 450 hộ đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó nổi bật là hộ gia đình hội viên Nguyễn Thị Soan (chi hội 17) với mô hình trồng cây quả, Ngoài ra gia đình chị có ngành nghề kinh doanh Vật liệu xây dựng để tăng thêm thu nhập trong gia đình. đã có lãi từ 130 đến 150 triệu đồng và giải quyết cho 8 lao động thường xuyên có việc làm, mô hình  ngâm nước hạn chế sâu bệnh hại trong đất trồng rau cải diện tích 1200m2 của hội viên Phạm Văn Toán (chi hội 16) với hình thức quây nilon xung quanh và ngâm nước theo thời gian khác nhau để tìm ra thời gian ngâm nước tốt nhất trong việc hạn chế sâu bệnh. Kết quả cho thấy : mật độ bọ nhảy giảm rõ rệt so với cách làm truyền thống, giảm được 02 lần phun thuốc bảo vệ thực vật trong một lứa rau cải so với tập quán cũ, đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất, tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, giảm thiểu ô nhiêm môi trường và cân bằng hệ sinh thái trong quản lý dịch hại cây trồng phù hợp với công tác sản xuất rau an toàn. Thông qua mô hình hội viên nông dân đã thấy phương pháp ngâm nước trước khi gieo trồng rau cải đã hạn chế được một số loại sâu non, nhộng, ấu trùng và nấm bệnh hại rau trong đất và điều quan trọng nhất là đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất, tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn, giảm ô nhiễm môi trường và tạo cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng.Trong công tác tín chấp cho hội viên vay vốn, Hội Nông dân phường đã đứng ra tín chấp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Long Biên cho 96 hộ nông dân vay 1,790 triệu đồng đầu tư phát triển kinh tế. Với phương châm, nơi nào có nông dân nơi ấy có tổ chức Hội, Hội đã xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể vận động hội viên chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi phát triển sâu rộng, bền vững. Trong vận động xây dựng quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên nông dân. Hiện nay Quỹ Hỗ trợ nông dân phường đang có 70 triệu đồng do Hội vận động hội viên ủng hộ hàng năm. Nguồn vốn trên đã giúp trên 15 hộ vay để sản xuất, kinh doanh. Hội Nông dân đã tổ chức cho các hộ được vay vốn tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giúp nhau tiêu thụ sản phẩm. Nguồn vốn vay quỹ Hỗ trợ nông dân được hội viên sử dụng hiệu quả, trả phí đúng hạn, thu nhập bình quân tăng từ 300.000 – 500.000đ/khẩu/tháng góp phần phát triển phong trào thi đua sản xuất, góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội. Có thể nói, cùng với các hoạt động thiết thực, hiệu quả đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của hội viên nông dân như phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm kinh tế, đẩy mạnh công tác khuyến nông, xây dựng nhiều mô hình trình diễn để phổ biến, hướng dẫn cho hội viên tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; các hoạt động hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp được hội viên phấn khởi đón nhận và họ đã thấy được lợi ích khi tham gia vào tổ chức Hội. Điều đó thêm một lần nữa khẳng định xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh là để phát huy sức mạnh làm nòng cốt thực hiện có hiệu quả các phong trào nông dân.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao, Hội Nông dân phường Bồ đề được Hội Nông dân quận Long Biên công nhận là cơ sở Hội vững mạnh xuất sắc năm 2016./.

Vũ Thị Lan