Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

Ban chấp hành Đảng bộ phường là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ giữa hai kỳ Đại hội thực hiện nhiệm vụ chủ yếu sau:

Lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ: Kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng; công tác tuyên truyền vận động quần chúng; công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; quyết định các chương trình toàn khoá, kế hoạch kiểm tra và công tác năm của Đảng uỷ, quy chế làm việc của Đảng uỷ, quy chế làm việc của UBKT Đảng uỷ, quy chế làm việc của tuyên giáo Đảng uỷ, dân vận Đảng uỷ.

Quyết định những chủ trương, biện pháp lớn về các lĩnh vực công tác nhằm cụ thể hoá và thực hiện nghị quyết của cấp trên. Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát chính quyền, các tổ chức, chi bộ, đoàn thể trong việc thực hiện Nghị quyết Đảng uỷ, Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp.

Quyết định phương hướng nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng hàng tháng, hàng năm của phường. Xem xét, điều chỉnh quy hoạch tổng thể chỉ tiêu kinh tế - xã hội của phường theo nhiệm kỳ khi tình hình thay đổi hoặc xuất hiện những vấn đề mới.

Trình ban thường vụ quận uỷ nhân sự giới thiệu ứng cử, đề cử hoặc rút khỏi các chức danh, bí thư, các phó bí thư đảng uỷ; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND phường; nhân sự bổ sung hoặc rút khỏi BCH đảng bộ phường.

Giữa nhiệm kỳ BCH Đảng bộ phường phối hợp đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ, nửa đầu nhiệm kỳ và quyết định các mục tiêu, chủ trương, giải pháp cần thiết trong nửa cuối nhiệm kỳ.

Chuẩn bị triệu tập đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Đảng bộ phường, thảo luận và thông qua các văn kiện trình đại hội, giới thiệu với đại hội nhân sự ứng cử, đề cử để bầu vào BCH Đảng bộ khoá tiếp theo.

Thảo luận và quyết định những vấn đề khác khi có đa số uỷ viên ban chấp hành đảng bộ phường yêu cầu.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ hộp thư

1

Nguyễn Ngọc  Quang         

1970

Bí thư Đảng ủy

0904215013

nguyenngocquang_longbien@hanoi.gov.vn

2

Phạm Trọng Hảo

1961

Phó bí thư, Chủ tịch UBND

0913555279

phamtronghao_longbien@hanoi.gov.vn

3

Lưu Ngọc Tiến

1976

UVTV, Chủ tịch HĐND phường

0912081566

luungoctien_longbien@hanoi.gov.vn

4

Nguyễn Văn Luyện

1978

ĐUV, Phó Chủ tịch UBND

098368066

nguyenvanluyen_qulongbien@hanoi.gov.vn

5

Nguyễn Quang Tiến

1980

ĐUV, Chủ tịch UBMTTQ

0989122698

nguyenquangtien_hdndlongbien@hanoi.gov.vn

6

Bùi Thị Thu Hằng

1974

ĐUV, BTCB trường TH Ngọc Lâm

0983946774

bthang.ngoclam@yahoo.com.vn

7

Trần Thị Kim Phượng

1969

ĐUV, Chủ tịch hội LHPN

01258402521

tranthikimphuong_long bien@hanoi.gov.vn

8

Nguyễn Văn Hùng

1954

ĐUV, Chủ tịch Hội CCB

0904331664

nguyenvanhung_pbd_longbien@hanoi.gov.vn

9

Nguyễn Văn Thân

1964

ĐUV, Chỉ huy trưởng Quân sự

0914330182

nguyenvanthan_longbien@hanoi.gov.vn

10

Lưu Ngọc Lợi

1948

ĐUV, Bí thư chi bộ TDP số 7

0977546635

 

11

Trần Mạnh Tuấn

1980

ĐUV, Phó chủ tịch UBND

0904133764

tranmanhtuan_longbien@hanoi.gov.vn

12

Phạm Thị Hải Vân

1983

ĐUV, Bí thư Đoàn TN

0933555808

phamhaivan_longbien@hanoi.gov.vn

13

Hoàng Thị Thanh Mai

1973

ĐUV, Cán bộ Văn phòng Đảng ủy

01656702426

hoangthithanhmai_qulongbien@hanoi.gov.vn

14

Vũ Thị Nguyệt

1980

ĐUV, Công chức Văn phòng thống kê

0983878756

vuthinguyet_longbien@hanoi.gov.vn