thông báo

Thông báo về việc thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn phường
Ngày đăng 24/12/2019 | 14:29  | Lượt xem: 59

Thông báo về việc thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn phường

UBND phường Bồ Đề thông báo về việc thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn phường. Nội dung chi tiết xem tại đây.