thông báo

Cuộc thi viết "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyền trên địa bàn quận Long Biên"
Ngày đăng 01/07/2019 | 15:22  | Lượt xem: 2128

Ngày 26/6/2019, Ủy ban nhân dân quân Long Biên ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn quận Long Biên

1. Đối tượng:

Là công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn quận, trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo và những cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi.

2. Nội dung:

Gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận tìm hiểu một số nội dung cơ bản về Dịch vụ công trực tuyến và một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp, giáo dục và đào tạo, lao động, thương binh và xã hội được thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyên Thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn/)

3. Hình thức dự thi:

bài viết được trình bày bằng tiếng Việt có dấu trên khổ giấy A4, font chữ: Time New Roman, cỡ chữ 14, hoặc scan bài dự thi viết tay kèm hình ảnh minh họa và tư liệu, tài liệu liên quan (nếu có) gửi về địa chỉ mail phòng Tư pháp quận (Email: ptp_longbien@hanoi,gov.vn)

Theo kế hoạch, bài dự thi được tiếp nhận từ ngày 15/7/2019 đến ngày 06/9/2019.

Xem cụ thể Kế hoạch tại đây