thông báo

Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện các TDP 1,24
Ngày đăng 11/02/2020 | 09:50  | Lượt xem: 43

Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện các TDP 1,24

Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện các TDP 1,24. Nội dung chi tiết xem tại đây.