thông báo

Thông báo tạm ngừng cấp điện trạm biến áp TT Ngân hàng 2
Ngày đăng 07/02/2020 | 14:33  | Lượt xem: 42

Thông báo tạm ngừng cấp điện trạm biến áp TT Ngân hàng 2

Công ty điện lực Long Biên thống báo về việc tạm ngừng cấp điện trạm biến áp TT Ngân hàng 2 thuộc lộ đường dây 470 E1.15

Nội dung chi tiết xem tại đây.