thông báo

Thông báo tạm ngừng cấp điện TDP số 2
Ngày đăng 07/02/2020 | 14:31  | Lượt xem: 38

Thông báo tạm ngừng cấp điện

Công ty điện lực Long Biên thống báo về việc tạm ngừng cấp điện tại Phú Viên 8.

Nội dung chi tiết xem tại đây.