thông báo

Thông báo tạm ngừng cấp điện trạm biến áp Bồ Đề 12
Ngày đăng 07/02/2020 | 14:28  | Lượt xem: 38

Thông báo tạm ngừng cấp điện trạm biến áp Bồ Đề 12

Công ty điện lực Long Biên thống báo về việc tạm ngừng cấp điện trạm biến áp Bồ Đề 12 thuộc lộ đường dây 376E1.2

Nội dung chi tiết xem tại đây.