thông báo

Công khai các hộ, đơn vị sản xuất, kinh doanh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công thương trên địa bàn phường đến ngày 30/9/2016
Ngày đăng 11/10/2016 | 16:42 PM  | Lượt xem: 1089

Thực hiện kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 16/5/2016 của UBND quận Long Biên về việc thực hiện rà soát, công khai các hộ, đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quận Long Biên; công văn số 1629/UBND-KT ngày 05/9/2016 về công khai thông tin các cơ sở đủ điều kiện ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp, công thương.

UBND phường đã giao nhiệm vụ cho tổ công tác rà soát, thống kê các hộ, đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công thương trên địa bàn phường. Kết quả rà soát tính đến hết ngày 30/9/2016 cụ thể như sau:

Tổng số tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, công thương trên địa bàn phường là 145 trong đó:

+ Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố là 9 cơ sở.

+ Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận là 8 cơ sở.

+ Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của UBND phường là 73 cơ sở. Gồm cơ sở kinh doanh (có đăng ký kinh doanh) 9 cơ sở; cơ sở nhỏ lẻ (không có đăng ký kinh doanh) là 64 cơ sở.

Mọi thông tin, phản ánh về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp và công thương xin thông báo về Văn phòng UBND phường qua số điện thoại đường dây nóng: 04.38721904 hoặc qua số điện thoại của đồng chí Nguyễn Văn Luyện – PCT UBND phường:  098.368.0686, hòm thư điện tử: pbd_longbien@hanoi.gov.vn.

Danh sách:

 

                                                                                                Nguyễn Công Hiếu