thông báo

Thông báo tạm ngừng cấp điện

Ngày đăng 13/12/2018 | 11:02  | Lượt xem: 24
Thông báo tạm ngừng cấp điện

Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện

Ngày đăng 22/11/2018 | 06:39  | Lượt xem: 60
Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện

Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Quận

Ngày đăng 02/11/2018 | 05:07  | Lượt xem: 110
Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Quận

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ gắn biển khánh thành công trình Di tích Đình Chùa Lâm Du nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Quận

Ngày đăng 02/11/2018 | 05:05  | Lượt xem: 101
Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ gắn biển khánh thành công trình Di tích Đình Chùa Lâm Du nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Quận

Thông báo về việc Treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Quận

Ngày đăng 31/10/2018 | 08:59  | Lượt xem: 84
Thông báo về việc Treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Quận

Thông báo cắt điện

Ngày đăng 29/10/2018 | 10:13  | Lượt xem: 88
Thông báo cắt điện

Cồng văn về việc tuyên truyền kỹ năng khai thác thông tin và ứng xử khi tham gia môi trường mạng

Ngày đăng 29/10/2018 | 10:09  | Lượt xem: 93
Cồng văn về việc tuyên truyền kỹ năng khai thác thông tin và ứng xử khi tham gia môi trường mạng

Công điện về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày đăng 26/09/2018 | 08:26  | Lượt xem: 126
Công điện về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thông báo tuyển dụng lao động

Ngày đăng 17/09/2018 | 04:09  | Lượt xem: 223
Thông báo tuyển dụng lao động

Công văn về việc thông tin, tuyên truyền Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài "Biển, đảo quê hương"

Ngày đăng 10/08/2018 | 07:25  | Lượt xem: 231
Công văn về việc thông tin, tuyên truyền Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài "Biển, đảo quê hương"

Thông báo tuyển dụng lao động

Ngày đăng 29/07/2018 | 09:49  | Lượt xem: 260
Thông báo tuyển dụng lao động

Thông báo đôn đốc các đơn vị, cá nhân nộp tiền thuê đất

Ngày đăng 18/06/2018 | 04:45  | Lượt xem: 387
Căn cứ hợp đồng thuê thầu đất công do UBND phường đã ký với đơn vị, cá nhân, hiện nay các đơn vị, cá nhân nợ tiền thuê đất, UBND phường thông báo tới các đơn vị, cá nhân đến bộ phận Tài chính - kế...

Thông báo về việc đôc đốc các đơn vị, cá nhân đến làm thủ tục thanh lý hợp đồng hết hiệu lực và tiếp tục ký gia hạn hợp đồng mới

Ngày đăng 18/06/2018 | 04:40  | Lượt xem: 348
Căn cứ danh sách theo dõi hợp đồng thuê thầu đất công do UBND phường quản lý, hiện nay các đơn vị, cá nhân đã hết thời hạn hợp đồng, UBND phường thông báo tới các đơn vị, cá nhân đến bộ phận Tài...

Thông báo lịch luyện tập miễn phí các môn năng khiếu hè năm 2018

Ngày đăng 24/05/2018 | 05:02  | Lượt xem: 344
Căn cứ kế hoạch thực hiện đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Nhà văn hóa tổ dân phố - Trung tâm Văn hóa thể thao phường” năm 2018;

Thông báo cắt điện

Ngày đăng 24/05/2018 | 03:01  | Lượt xem: 328
UBND phường Bồ Đề xin thông báo về việc cắt điện, nội dung chi tiết xem  tại đây.

Thông báo lịch tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2018)

Ngày đăng 10/05/2018 | 10:28  | Lượt xem: 200
Thông báo lịch tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2018)

Thông báo đăng ký lắp đặt biển chỉ dẫn trên địa bàn phường năm 2018

Ngày đăng 26/04/2018 | 03:41  | Lượt xem: 232
Thông báo đăng ký lắp đặt biển chỉ dẫn trên địa bàn phường năm 2018

Thông báo về việc treo cờ tổ quốc

Ngày đăng 24/04/2018 | 11:14  | Lượt xem: 279
Căn cứ Thông báo số 206/TB-UBND ngày 20/04/2018 của UBND quận Long Biên về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương , chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống...

Thông báo người dân không mua căn hộ chung cư

Ngày đăng 23/04/2018 | 04:49  | Lượt xem: 226
Thông báo người dân không mua căn hộ chung cư