thông báo

Thông báo đôn đốc các đơn vị, cá nhân nộp tiền thuê đất

Ngày đăng 18/06/2018 | 04:45  | Lượt xem: 41
Căn cứ hợp đồng thuê thầu đất công do UBND phường đã ký với đơn vị, cá nhân, hiện nay các đơn vị, cá nhân nợ tiền thuê đất, UBND phường thông báo tới các đơn vị, cá nhân đến bộ phận Tài chính - kế...

Thông báo về việc đôc đốc các đơn vị, cá nhân đến làm thủ tục thanh lý hợp đồng hết hiệu lực và tiếp tục ký gia hạn hợp đồng mới

Ngày đăng 18/06/2018 | 04:40  | Lượt xem: 37
Căn cứ danh sách theo dõi hợp đồng thuê thầu đất công do UBND phường quản lý, hiện nay các đơn vị, cá nhân đã hết thời hạn hợp đồng, UBND phường thông báo tới các đơn vị, cá nhân đến bộ phận Tài...

Thông báo lịch luyện tập miễn phí các môn năng khiếu hè năm 2018

Ngày đăng 24/05/2018 | 05:02  | Lượt xem: 110
Căn cứ kế hoạch thực hiện đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Nhà văn hóa tổ dân phố - Trung tâm Văn hóa thể thao phường” năm 2018;

Thông báo cắt điện

Ngày đăng 24/05/2018 | 03:01  | Lượt xem: 82
UBND phường Bồ Đề xin thông báo về việc cắt điện, nội dung chi tiết xem  tại đây.

Thông báo lịch tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2018)

Ngày đăng 10/05/2018 | 10:28  | Lượt xem: 81
Thông báo lịch tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2018)

Thông báo đăng ký lắp đặt biển chỉ dẫn trên địa bàn phường năm 2018

Ngày đăng 26/04/2018 | 03:41  | Lượt xem: 91
Thông báo đăng ký lắp đặt biển chỉ dẫn trên địa bàn phường năm 2018

Thông báo về việc treo cờ tổ quốc

Ngày đăng 24/04/2018 | 11:14  | Lượt xem: 82
Căn cứ Thông báo số 206/TB-UBND ngày 20/04/2018 của UBND quận Long Biên về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương , chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống...

Thông báo người dân không mua căn hộ chung cư

Ngày đăng 23/04/2018 | 04:49  | Lượt xem: 94
Thông báo người dân không mua căn hộ chung cư

Thông báo tạm ngừng cấp điện

Ngày đăng 21/04/2018 | 03:53  | Lượt xem: 73
Thông báo tạm ngừng cấp điện

Thông báo tuyển dụng lao động

Ngày đăng 11/04/2018 | 09:10  | Lượt xem: 147
Thông báo tuyển dụng lao động tại thời trang NEM

Thông báo tạm ngừng cấp điện

Ngày đăng 06/04/2018 | 04:17  | Lượt xem: 113
Thông báo tạm ngừng cấp điện

Thông báo công khai thanh toán nợ dân

Ngày đăng 05/04/2018 | 04:22  | Lượt xem: 179
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và để các hộ dân nắm rõ quy định về hồ sơ thủ tục để được Nhà nước thanh toán các khoản nợ của người dân, UBND phường Bồ Đề thông báo về việc công khai thanh toán nợ...

Thông báo tuyển dụng lao động

Ngày đăng 31/03/2018 | 12:53  | Lượt xem: 142
Liên đoàn LĐQLB thông gửi thông báo tuyển dụng đến các UBND các phường

Thông báo tuyển dụng lao động

Ngày đăng 26/03/2018 | 05:22  | Lượt xem: 165
Liên đoàn LĐQLB thông gửi thông báo tuyển dụng đến các UBND các phường

Lời kêu gọi Ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”

Ngày đăng 26/01/2018 | 05:31  | Lượt xem: 225
Huyện đảo Trường Sa là một bộ phận thiêng liêng của Tổ quốc, vốn được ông cha ta gìn giữ và bảo vệ trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự...

Thông báo treo cờ tổ quốc

Ngày đăng 22/12/2017 | 08:57  | Lượt xem: 342
Thông báo treo cờ tổ quốc nhân dịp tết dương lịch năm 2018

Thông báo tạm ngừng cấp điện

Ngày đăng 26/10/2017 | 02:50  | Lượt xem: 627
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn phường Bồ Đề

Thông báo các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở

Ngày đăng 12/10/2017 | 08:50  | Lượt xem: 771
Thông báo mưa lũ

Thông báo tạm ngừng cấp điện

Ngày đăng 05/10/2017 | 03:11  | Lượt xem: 660
Thông báo tạm ngừng cấp điện

Thông báo PCCC

Ngày đăng 19/09/2017 | 11:01  | Lượt xem: 738
Thông báo PCCC