Văn bản hướng dẫn về thi đua - khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
209/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10/2018 09/11/2018
175/QĐ-CTUBND Về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9/2018 01/10/2018
161/QĐ-UBND Về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2018 05/09/2018
256/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường quý III/2018 02/07/2018
119/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6/2018 29/06/2018
144/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 6 năm 2018 của phường Bồ Đề 29/06/2018
108/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2018 05/06/2018
87/KH-HĐTĐKT Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm kỉ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên (06/11/2003 - 06/11/2018) của phường Bồ Đề 12/04/2018
43/KH-UBND KH công tác thi đua khen thưởng năm 2018 18/01/2018
19/QĐ-UBND QĐ khen thưởng cá nhân, tập thể hoàn thanhd xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 15/01/2018
206/QĐ-CTUBND QĐ khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10/2017 01/11/2017
145/QĐ-CTUBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở 26/08/2017
143/QĐ-CTUBND Quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2017 24/08/2017
251/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng " Người tốt việc tốt" năm 2017 17/08/2017
188/BC-UBND Báo cáo tổng kết phong trào TĐ " Người tốt việc tốt" năm 2017 17/08/2017
554/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 7 năm 2017 27/07/2017
153/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào TĐ yêu nước tháng 6 năm 2017 của phường Bồ Đề 03/07/2017
105/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6 năm 2017 27/06/2017
92/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5 năm 2017 31/05/2017
291/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cá nhân hoàn thành tốt/ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2017 25/04/2017