văn bản pháp quy

Hiển thị 1 - 20 trong 32 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
260/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2018 07/12/2018
244/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 11 năm 2018 (Từ 18/10/2018 đến ngày 17/11/2018) 21/11/2018
574/TB-UBND Thông báo về việc công khai hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất 08/11/2018
569/TB-UBND Thông báo về việc di dời tài sản, cây cối, hoa màu và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án: Xây dựng doanh trại trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô. 07/11/2018
230/BC-UBND V/v kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường – vệ sinh môi trường năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 trên địa bàn phường Bồ Đề 02/11/2018
216/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 10 năm 2018 18/10/2018
211/BC-UBND Báo cáo công tác kiểm soát, đánh giá hiệu quả triển khai 2 quy trình nội bộ cấp phường về việc xử lý vi phạm vệ sinh môi trường 09/10/2018
202/BC-UBND Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong công tác quản lý về môi trường 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn phường Bồ Đề 24/09/2018
198/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện 6 quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm trên địa bàn phường Bồ Đề 21/09/2018
192/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 9 năm 2018 (Từ 18/8/2018 đến ngày 17/9/2018) 19/09/2018
476/TB-UBND Thông báo về việc công khai hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất, Cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân cộng đồng dân cư đang sử dụng đất 06/09/2018
443/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách các hộ có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 8/2018 15/08/2018
3047/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế (tạm thời) phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên 14/08/2018
99/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn phường Bồ Đề 22/05/2018
107/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Quyết định số 506 đến số 518/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND quận Long Biên về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; Quyết định từ số 492 đến 504/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND quận Long Biên về quyết định thu hồi đất đối với 13 hộ gia đình ông (bà) để GPMB thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường xung quanh ô quy hoạch E3/CCKO1, phường Bồ Đề, quận Long Biên 10/03/2018
40/TB-UBND Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 17/01/2018
22/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Quyết định số 6547 đến số 6380/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND quận Long Biên về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; Quyết định từ số 6505 đến 6537/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND quận Long Biên về quyết định thu hồi đất đối với 34 hộ gia đình ông (bà) để GPMB thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường xung quanh ô quy hoạch E3/CCKO1, phường Bồ Đề, quận Long Biên 12/01/2018
876/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Quyết định số 6308 đến số 6355/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND quận Long Biên về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; Quyết định từ số 6264 đến 6307/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND quận Long Biên về quyết định thu hồi đất đối với 44 hộ gia đình ông (bà) để GPMB thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường xung quanh ô quy hoạch E3/CCKO1, phường Bồ Đề, quận Long Biên 21/12/2017
845/TB-UBND Công khai kết quả cấp GCN của 05 hộ gia đình trên địa bàn phường Bồ Đề 01/12/2017
790/TB-UBND Công khai kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 31/10/2017 10/11/2017
Hiển thị 1 - 20 trong 32 kết quả.