văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
170/BC-BPC Báo cáo kết quả giám sát cấp giấy CNQSDĐ trên địa bàn phường Bồ Đề 13/06/2017 Trần Thị Kim Phượng
257/TB-UBND Niêm yết công khai số điện thoại của đồng chí Trưởng phòng quản lý đô thị và đồng chí Chủ tịch UBND phường Bồ Đề 10/04/2017 Phạm Trọng Hảo
84/KH-UBND Kế hoạch quy chế nội bộ thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên 03/03/2017 Phạm Trọng Hảo
33/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện quy chế daanc hủ trong công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2017 16/01/2017 Phạm Trọng Hảo
7997/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý TTXD trên địa bàn quận Long Biên 01/01/2017 Vũ Thu Hà
8129/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên 29/11/2016 Vũ Thu Hà
8077/QĐ-UBND QĐ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý TTĐT trên một số lĩnh vực tại địa bàn quận Long Biên 25/11/2016 Vũ Thu Hà
7640/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy CNQSDĐ, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên 31/10/2016 Vũ Thu Hà
7581/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên 28/10/2016 Vũ Thu Hà
6054/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận Long Biên 17/09/2013 Đỗ Mạnh Hải

quy chế dân chủ