chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
82-NQ/ĐU Nghị quyết Lãnh đạo tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư"; Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018); Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên (06/11/2013-06/11/2018) 28/08/2018
81-NQ/ĐU Nghị quyết hội Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018 28/08/2018
259-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018 30/07/2018
80-NQ/ĐU NQ 80 Lãnh đạo công tác tháng 8-2018 30/07/2018
143/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018 29/06/2018
250-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 28/06/2018
79-NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 và 6 tháng cuối năm 28/06/2018
78-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị ban chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018 29/05/2018
234-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác tháng 5 29/05/2018
77-NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo tổ chức thực hiện tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè năm 2018 10/05/2018
76-NQ/ĐU Nghị quyết của Đảng ủy phường về phòng, chống thiên tai trên địa bàn phường năm 2018 10/05/2018
75-NQ/ĐU Nghị quyết Đảng ủy phường lãnh đạo nhiệm vụ công tác tháng 5/2018 27/04/2018
73-NQ/ĐU Nghị quyết duy trì phường tiên tiến về Y dược cổ truyền phường Bồ Đề giai đoạn 2017-2020 29/03/2018
72-NQ/ĐU Nghi quyết về " Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới" 29/03/2018
71-NQ/ĐU Nghị quyết về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề VSMT phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường" 29/03/2018
70-NQ/ĐU Nghị quyết về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2018" 29/03/2018
74-NQ/ĐU Nghị quyết Đảng ủy phường lãnh đạo nhiệm vụ công tác tháng 4/2018 29/03/2018
Số 69-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018 27/02/2018
67-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2018 29/01/2018
85-TB/ĐU Thông báo kết luận của Thường vụ Đảng ủy tại buổi làm việc Thường trực UBND và bộ phận Địa chính phường 29/01/2018