chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
67-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2018 29/01/2018
85-TB/ĐU Thông báo kết luận của Thường vụ Đảng ủy tại buổi làm việc Thường trực UBND và bộ phận Địa chính phường 29/01/2018
60/KH-UBND KH tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 29/01/2018
84-TB/ĐU Thông báo kết luận của Thường vụ Đảng ủy tại buổi làm việc với Thường trực UBMTTQ, Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 28/01/2018
58/KH-UBND KH triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2/2018 26/01/2018
66-NQ/ĐU Nghị quyết về việc lãnh đạo, tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống VH năm 2018 22/01/2018
65-NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình phường Bồ Đề năm 2018 15/01/2018
198/KH-UBND KH thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP năm 2018 29/12/2017
197/KH-UBND KH triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01/2018 25/12/2017
178-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác tháng 10 nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017 30/10/2017
59-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017 30/10/2017
100-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017 26/10/2017
183/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017 23/10/2017
179/KHLT-UBND-MTTQ Kế hoạch liên tịch tổ chức " Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc" ở khu dân cư, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. 16/10/2017
58-NQ/ĐU Nghị quyết về việc lãnh đạo, tổ chức " Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc" ở khu dân cư, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 16/10/2017
236/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp viết gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 9 năm 2017 của phường Bồ Đề 03/10/2017
57-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2017 28/09/2017
99-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2017 26/09/2017
65-TB/ĐU Thông báo phân công các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ phường phụ trách các chi bộ TDP về công tác phòng chống dịch bênh Sốt xuất huyết trên địa bàn phường 18/09/2017
165/KHLT-UBND-UBMTTQ Kế hoạch tổng kết hoạt động TDP nhiệm kỳ 2015-2017 01/09/2017