Quận Long Biên

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
50-LT/ĐU Lịch tuần 50 Đảng ủy phường Bồ Đề 11/12/2017 Nguyễn Ngọc Quang
50-LT/UBND Lịch tuần 50 UBND phường Bồ Đề 11/12/2017 Phạm Trọng Hảo
49-LT/ĐU Lịch tuần 49 Đảng ủy phường Bồ Đề 04/12/2017 Nguyễn Ngọc Quang
49-LT/UBND Lịch tuần 49 UBND phường Bồ Đề 04/12/2017 Phạm Trọng Hảo
48-LT/ĐU Lịch tuần 48 Đảng ủy phường Bồ Đề 27/11/2017 Nguyễn Ngọc Quang
48-LT/UBND Lịch tuần 48 UBND phường Bồ Đề 27/11/2017 Phạm Trọng Hảo
47-LT/ĐU Lịch tuần 47 Đảng ủy phường Bồ Đề 20/11/2017 Nguyễn Ngọc Quang
47-LT/UBND Lịch tuần 47 UBND phường Bồ Đề 20/11/2017 Phạm Trọng Hảo
46-LT/ĐU Lịch tuần 46 Đảng ủy phường Bồ Đề 13/11/2017 Nguyễn Ngọc Quang
46-LT/UBND Lịch tuần 46 UBND phường Bồ Đề 13/11/2017 Phạm Trọng Hảo
45-LT/ĐU Lịch tuần 45 Đảng ủy phường Bồ Đề 06/11/2017 Nguyễn Ngọc Quang
45-LT/UBND Lịch tuần 45 UBND phường Bồ Đề 06/11/2017 Phạm Trọng Hảo
206/QĐ-CTUBND QĐ khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10/2017 01/11/2017 Phạm Trọng Hảo
59-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017 30/10/2017 Nguyễn Ngọc Quang
44-LT/ĐU Lịch tuần 44 Đảng ủy phường Bồ Đề 30/10/2017 Nguyễn Ngọc Quang
44-LT/UBND Lịch tuần 44 UBND phường Bồ Đề 30/10/2017 Phạm Trọng Hảo
178-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác tháng 10 nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017 30/10/2017 Lưu Ngọc Tiến
100-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017 26/10/2017 Lưu Ngọc Tiến
43-LT/ĐU Lịch tuần 43 Đảng ủy phường Bồ Đề 23/10/2017 Nguyễn Ngọc Quang
43-LT/UBND Lịch tuần 43 UBND phường Bồ Đề 23/10/2017 Phạm Trọng Hảo