hội phụ nữ

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG BỒ ĐỀ

            Địa chỉ:  Số 101 – Phố Bồ Đề – Phường Bồ Đề – Quận Long Biên

            Hội Liên hiệp phụ nữ Phường Bồ Đề là tổ chức chính trị - xã hội. Hội đoàn kết, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

            A. CHỨC NĂNG

             1 - Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

            2 - Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

            B. NHIỆM VỤ

           1 - Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

           2 - Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tình thần của phụ nữ.

            3 - Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em.

  1. - Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

            C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Số chi hội trực thuộc: 37 chi hội (30 chi hội phụ nữ TDP và 07 Chi hội phụ nữ trường học).

- Tổng số tổ phụ nữ: 107 tổ.

- Tổng số hội viên: 3272 hội viên

- Số uỷ viên BCH: 19 đồng chí; Uỷ viên BTV: 5 đồng chí.

            D. LÃNH ĐẠO HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG

            1. Đ/c Trần Thị Kim Phượng – Chủ tịch

                Điện thoại:  0125.840.2521

                Email:  tranthikimphuong_longbien@hanoi.gov.vn

            2. Đ/c Nguyễn Thảo Nguyên – Phó Chủ tịch

                Điện thoại: 0963.100.189

                Email:  nguyenthaonguyen_longbien@hanoi.gov.vn

            3. Đ/c Lê Thu Hương - Phó Chủ tịch

                Điện thoại: 0986.677.306

                Email:  lethuhuong_longbien@hanoi.gov.vn

            E. THÀNH TÍCH

Hội LHPN Phường luôn bám sát chương trình, Kế hoạch của Hội LHPN Quận Long Biên, những nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Phường, sáng tạo trong việc phát động các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương Hội, Thành Hội và Quận Hội  phát động, vận dụng cụ thể vào thực tiễn phong trào phụ nữ của Phường và các chi hội. Những ưu điểm trong nội dung hoạt động của Hội LHPN Phường là: Thực hiện các chương trình xã hội rộng rãi, thiết thực, đáp ứng nhu cầu, lợi ích nhiều mặt của phụ nữ. Tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp phụ nữ như: Phong trào " Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc ", gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo 4 chuẩn mực " Tự tin - Tự trọng – Trung hậu - Đảm đang";  phong trào" Phòng chống ma tuý từ gia đình", phong trào " Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác , phế thải ra đường và nơi công cộng" và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không – 3 sạch" … nhằm khơi dậy ý thức phấn đấu, nỗ lực của mỗi người phụ nữ, động viên khai thác các tiềm năng của phụ nữ, gắn bó đoàn kết chị em, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, cuộc sống gia đình và hoạt động cộng đồng. Từ  đó góp phần nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng nam nữ . Chính vì vây, hoạt động của Hội luôn được Đảng uỷ, UBND và các cấp Hội đánh giá cao. Từ năm 2006 đến nay, Hội LHPN Phường luôn được đánh giá là đơn vị xuất sắc. Được các cấp Hội, Đảng uỷ, UBND Phường tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Tiêu biểu: Năm 2009, 2010 được Hội LHPN Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

Năm 2013 được Hội LHPN Thành phố tặng Bằng khen đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2008 – 2013.

Năm 2011, 2012, 2014 là đơn vị dẫn đầu thi đua của Quận Hội và được TW Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

DANH SÁCH CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Số điện thoại

Địa chỉ email

1

Trần Thị Kim Phượng

Chủ tịch

1969

01258402521

tranthikimphuong_longbien@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Thảo Nguyên

Phó Chủ tịch

1965

0963100189

nguyenthaonguyen_longbien@hanoi.gov.vn

3

Lê Thu Hương

Phó Chủ tịch

1984

0986677306

lethuhuong_longbien@hanoi.gov.vn

 

DANH SÁCH UỶ VIÊN BTV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Số điện thoại

 

1

Nguyễn Thị Hồng

Uỷ viên BTV

1955

01675097455

 

2

Hoàng Thị Quyên

Uỷ viên BTV

1954

04.38720039

 
 

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Số điện thoại

 
1

Nguyễn Thị Cúc

Chi hội trưởng chi hội 11

1954

04.38722963

 
2

Lê Thị Kim Dung

CB VHTT

1984

01683888586

lethikimdung_longbien@hanoi.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hiên

Chi hội trưởng chi hội 17

1960

0966000886

 
4

Tưởng Thị Hữu

Chi hội trưởng chi hội 1

1950

01672736878

 
5

Vũ Thị Lan

Chủ tịch Hội ND

1962

0978918226

vuthilan_longbien@hanoi.gov.vn

6

Nguyễn Thị Nga

Chuyên trách DS

1972

0904475536

nguyenthinga_longbien@hanoi.gov.vn

7

Phùng Thuý Nga

Chi hội trưởng chi hội 5

1967

0982008750

 
8

Nguyễn Thị Hằng Nga

Chi hội trưởng chi hội MN Bồ Đề

1966

0988315915

 
9

Đinh Thị Phương

Chi hội trưởng chi hội 21

1954

01658751417

 
10

Nguyễn Thị Tuyết

Chi hội trưởng chi hội 14

1969

0942005440

 
11

Lê Thị Hằng

Chi hội trưởng chi hội 18

1957

946661457

 
12

Nguyễn Thị Ngoãn

Chi hội trưởng chi hội 28

1957

0978528384

 
13

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chi hội trưởng chi hội MN Tuổi Hoa

1980

0947000651

 
14

Vũ Thị Thu Thủy

Trạm y tế Phường

1972

0983026772