Giới thiệu hội Nông dân

Hội nông dân Phường được thành lập và đi vào hoạt động từ 01/01/2004 với 13 chi hội và 726 hội viên. Trong những năm qua hội nông dân Phường thường xuyên tổ chức các hoạt động và hăng hái thi đua lao động sản xuất góp phần đưa kinh tế của toàn phường ngày càng tăng trưởng đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt, số hộ giàu tăng, hộ nghèo giảm.

Từ năm 2004 đến nay hội nông dân Phường luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ hội nông dân Quận Long Biên, thường vụ đảng ủy Phường Bồ Đề đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất của cán bộ hội nông dân trong phường, hoạt động của hội và phong trào nông dân trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác giáo dục tuyên truyền được đổi mới, chất lượng hiệu quả làm việc của hội ngày càng được nâng lên.

Các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào " Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đối giảm nghèo" phong trào  " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" từng bước được đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tích cực trong việc giải quyết việc làm, xóa đối giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Mười năm qua toàn phường có 3.500 lượt hộ nông dân đăng ký thi đua đã bình trọn được 2.200 lượt hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, thành lập quỹ hỗ trợ nông dân, nhận ủy thác và tiếp nhận trên 1tỷ đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân thành phố, ngân hàng chính sách xã hội tín chấp với tổng dư nợ đến nay trên 1 tỷ đồng, qua đó đã hỗ trợ cho trên 100 lượt hội viên vay để có thêm nguồn vốn vay đầu tư phát triển sản xuất, mở ra nhiều hướng làm ăn mới nhằm tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững. Hội đã phối hợp với phường tổ chức được trên 30 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trông trọt, kinh doanh dịch vụ cho 3500 lượt cán bộ hội viên nông dân. Qua các phong trào và những hoạt động thiết thực đã xuất hiện nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có qui mô lớn, ứng dụng công nghệ mới vào việc sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm ở địa phương.

Thực hiện phong trào "Nông dân tham gia bào đảm quốc phòng –an ninh" Hội nông dân phường đã vận động hội viên nông dân tích cực phát huy tốt vai trò của gia đình, xã hội , tham gia ngăn lừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, phối hợp quản lý, giáo dục giúp đỡ các đối tượng là con em nông dân vi phạm pháp luật, cùng chính quyền giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Phường. Xác định công tác hội là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức hội, hàng năm hội nông dân phường luôn củng cố, đổi mới hoạt động Trong 10 năm qua hội nông dân phường đã làm tốt công tác hội và phong trào nông dân, kết quả nổi bất trong 10 năm qua là tổ chức thành công hai  kỳ đại hội và đã tổ chức kiện toàn tổ chức theo đúng qui định của điều lệ hội nông dân Việt Nam từ 6 chi hội năm 2003 đến nay hội đã phát triển được 12 chi hội,công tác tổ chức được Hội quan tâm đặc biệt với phương châm mọi hoạt động của Hội là lấy Chi hội là đơn vị hành động, mọi hoạt động phải hướng về cơ sở, đối với các Chi hội phải đổi mới hình thức sinh hoạt dưới nhiều hình thức, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các Chi hội, mở rộng và phát huy dân chủ, tiếp thu lắng nghe những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nông dân để phản ánh kịp thời với các cấp lãnh đạo, tăng cường sự đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế tăng giàu giảm nghèo. Với 10 năm hoạt động từ khi thành lập các chi hội đã phát triển mới được 360 hội viên. Xây dựng quỹ hội có số dư toàn phường là 50.018.000đ. Tổ chức được 85 buổi kiểm tra với các nội dung thiết thực hiệu quả tập trung vào việc thực hiện điều lệ hội, công tác quản lý sổ sách, theo dõi hội viên.

Trong 10 năm xây dựng và trưởng thành, hội nông dân phường Bồ Đề đã đạt được những kết quả đáng khích lệ nhiệm kỳ sau tiến bộ hơn nhiệm kỳ trước, năm sau cao hơn năm trước, nhiều năm liền hội đạt đơn vị vững mạnh xuất sắc. Hội nông dân Phường 2 năm được hội nông dân thành phố tặng giấy khen, liên tục được hội nông dân Quận đánh giá là đơn vị đạt TSVM xuất sắc.

          * Lãnh đạo Hội nông dân

            1. Đồng chí Vũ Thị Lan - Chủ tịch hội

            - Sinh năm: 1962

            - Điện thoại: 0978918226

            - Email: vuthilan_longbien@hanoi.gov.vn

            2. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó chủ tịch hội

            - Sinh năm: 1969

            - Điện thoại: 01689392022