HÔI NGƯỜI CAO TUỔI

Giới thiệu chung về Hội Người cao tuổi phường Bồ Đề

 

A. CHỨC NĂNG:

1. Hội người cao tuổi Việt Nam là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi Việt Nam.

2. Hội người cao tuổi Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

B. NHIỆM VỤ

1. Tập hợp, đoàn kết, động viên người cao tuổi tham gia sinh hoạt Hội người cao tuổi, góp phần thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Làm nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi.

3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi.

4. Nghiên cứu nhu cầu, nguyện vọng của người cao tuổi để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Đại diện cho người cao tuổi Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế, các hoạt động đối ngoại nhân dân vì lợi ích của người cao tuổi và của Tổ quốc.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Tổng số hội viên : 2654 Hội viên

- Tổng số chi hội: 30 chi hội phân bổ đều 30 Tổ dân phố trên địa bàn

- Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi: 17 đồng chí;

D. LÃNH ĐẠO HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

  Trịnh Bá Bình

Chủ tịch Hội

01222342624

2

  Nguyễn Tiến Chữ

Phó Chủ tịch Hội

0987518733

3

  Trương Bá Phương

UV Ban thường vụ

0932298118

4

  Nguyễn Văn Lộc

UV Ban thường vụ

02438721187

5

  Trần Văn Kỳ

UV Ban chấp hành

01234714432

6

  Lâm Thị Mễ

UV Ban chấp hành

02436577220

7

  Nguyễn Văn Quý

UV Ban chấp hành

01645782599

8

  Nguyễn Thị Hinh

UV Ban chấp hành

01664921939

9

  Phạm Tất Thắng

UV Ban chấp hành

02438730310

10

  Lưu Văn Ngân

UV Ban chấp hành

0941682093

11

  Ngô Thị Ngọc

UV Ban chấp hành

01673753584

12

  Nguyễn Thị Nháng

UV Ban chấp hành

01255708446

13

  Lê Duy Thái

UV Ban chấp hành

01667610890

14

  Nguyễn Văn Thảo

UV Ban chấp hành

0904613797

15

  Vũ Văn Khẩn

UV Ban chấp hành

0915342951

16

  Phạm Đăng Hùng

UV Ban chấp hành

01668591883

17

  Tô Trọng Phưởng

UV Ban chấp hành

01667507241

 

E. THÀNH TÍCH

- Hội NCT Phường Bồ Đề đã được Ban chấp hành TW Hội Người Cao tuổi Việt Nam 3 lần tặng bằng khen vào những năm 2003, 2004, 2011 vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc” và thành tích xuất sắc trong hoạt động CLB Thể dục thể thao Người cao tuổi Thành phố Hà Nội.

- Hội được UBND Phường Bồ Đề, Ban đại diện Hội NCT Quận Long Biên, Ban đại diện Hội NCT Thành phố Hà Nội tặng nhiều giấy khen.