HỘI CỰU GIÁO CHỨC

Giới thiệu chung về Hội Cựu giáo chức (CGC) phường Bồ Đề

Phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội được thành lập ngày 15/10/2007.  Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp đại diện cho tất cả những người là nhà giáo, cán bộ, công nhân viên ở các trường học, các cơ sở giáo dục đã nghỉ công tác hiện đang cư trú trên địa bàn phường Bồ Đề.

Với phương châm hoạt động của Hội là: Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của Hội viên, phát huy truyền thống yêu nước Cách mạng, năng lực và trí tuệ cùng với phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, tiếp tục góp phần thực hiện chiến lược cải cách, phát triên giáo dục đào tạo, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

A. NHIỆM VỤ

1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tập hợp đoàn kết và đại diện cho tất cả cựu giáo chức của phường phát huy tiềm năng, trí tuệ của hội viên tham gia các hoạt động giáo dục – đào tạo tại địa phương.

2. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của nhà nước và điều lệ, quy chế, quy định của Hội.

3. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên, tạo điều kiện để các cựu giáo chức tiếp tục giao lưu tình cảm nghề nghiệp, chăm sóc giúp đỡ nhau về vật chất, tinh thần, tương trợ nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy phẩm chất, truyền thống cách mạng của dân tộc, truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

4. Làm nòng cốt trong phong trào khuyến học khuyến tài ở các dòng họ và các tổ dân phố trên địa bàn phường.

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Tổng số hội viên : 135 Hội viên

- Tổng số chi hội: 6 chi hội

- Ban Chấp hành Hội CGC : 11 đồng chí;

C. LÃNH ĐẠO HỘI CỰU GIÁO CHỨC

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

  Trịnh Bá Bình

Chủ tịch Hội

01222342624

2

  Nguyễn Thị Mão

Phó Chủ tịch

0934555376

3

  Ngô Thị Phi Yến

Ủy viên BTV

0974796457

4

  Nguyễn Văn Thịnh

Ủy viên BTV

0981121646

5

  Nguyễn Thị Thanh

Ủy viên BTV

0936428826

6

  Nguyễn Văn Đường

Ủy viên BCH

0902186688

7

  Nguyễn Thị Thủy

Ủy viên BCH

01864683567

8

  Thái Thành Thuận

Ủy viên BCH

0915087284

9

  Đinh Công Tính

Ủy viên BCH

01698886927

10

  Dương Thị Hợp

Ủy viên BCH

01698265266

11

  Đào Thị Oanh

Ủy viên BCH

0918782388

 

D. THÀNH TÍCH

- Hội CGC Phường Bồ Đề đã được Ban chấp hành Trung ương Hội CGC Việt Nam – Chủ tịch Hội CGC Việt Nam tặng bằng khen vào những năm 2012, 2014, 2015, 2016, 2017; Hội CGC Thành phố Hà Nội, Hội CGC Quận Long Biên và UBND phường Bồ Đề tặng giấy khen vào những năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

- Hội CGC Việt Nam công nhận Hội CGC Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội đạt danh hiệu Hội cơ sở vững mạnh năm 2017