Hội cựu chiến binh

Hội CCB trong những năm qua đã 6 kỳ Đại hội từ ngày đầu thành lập 1990 có 78 Hội viên đến 9/2015 đã có 898 Hội viên.

Qua các thời kỳ tổ chức Hội ngày càng được phát triển đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2001 – 2006 đầu nhiệm kỳ tổng số hội hiện có 224 đ/c sinh hoạt ở 6 chi hội ở them 4 thôn 2 cụm. Đến tháng 1/2004 tiếp nhận 198 hội viên từ 6 tổ dân phố của thị trấn Gia Lâm Tổng số Hội viên 396 sinh hoạt ở 23 chi hội V nhiệm kỳ (2007 – 2012). Đầu nhiệm kỳ tổng số hội viên 473 đồng chí năm 2008 tách tổ thành 29 tổ dân phố và có 29 chi hội. Năm 12/ 2010 tách 1 tổ dân phố nâng tổng số chi hội là 30 đến Đại hội VI nhiệm kỳ (2012-2017) đến tháng 9/2013 số hội viên 798 sinh hoạt ở 30 chi hội. Hiện BCH khóa VI có 17 đ/c trong đó có 5 thường vụ - 01 đ/c chủ tịch 01 đ/c phó chủ tịch.

Trong hoạt động, Hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của phường, chỉ đạo của thường vụ Đảng ủy và quận hội. Tư tưởng hội viên luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của đảng, chấp hành mọi chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước luôn có ý thức xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền. Hội xác định rõ vai trò vị trí chức năng của 1 đoàn thể chính trị xã hội phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" luôn gương mẫu đi đầu tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua được Đảng tin dân mến các năm đạt danh hiệu Hội trong sạch vững mạnh xuất sắc nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Thành hội và quận Hội Long biên, của Quận ủy – UBND Quận của công an thành phố về công tác tham gia giữ gìn an ninh trật tự xã hội .

          Từ 2005 - 2015 đã vay vốn ngân hang chính sách quận Long Biên gần 7 tỷ đồng tạo công ăn việc làm cho gần 150 lao động phát triển kinh tế.

          Hội phối hợp với cơ quan quân sự Phường và đoàn thanh niên đến 9/2015 đã thành lập 11 câu lạc bộ cựu quân nhân với 240 thành viên, ngoài ra còn phối hợp giải quyết chính sách 142 – 290 – 62 cho CCB – cựu quân nhân trên địa bàn.

          -Kết quả cụ thể:

          +Năm 2009 và năm 2012,2013 Hội xếp thứ nhất năm 2013 xếp thứ 3 toàn quận được Thành hội tặng  bằng khen.

          +Ngoài ra các năm đều đạt TSVM và TSVMXS.

Lãnh đạo Hội cựu chiến binh phường

1. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch hội

Điện thoại: 0904331664

Email: nguyenvanhung_pbd_longbien@hanoi.gov.vn

2. Đồng chí Tô Văn Khương - Phó chủ tịch hội