Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ( MTTQ)Việt Nam phường Bồ Đề triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngày đăng 03/01/2020 | 07:45  | Lượt xem: 48

Sáng ngày 02/01/2020, tại phòng họp 3 UBND phường, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Bồ Đề tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ; thành viên Ban TTND-GSĐTCĐ phường; Trưởng ban công tác Mặt trận 30 tổ dân phố; đồng chí Nguyễn Quang Tiến – UVTV, Chủ tịch MTTQ phường chủ trì hội nghị.

Đ/c Chủ tịch UBMTTQ phường triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sau phần trao quyết định cho 13 ông, bà trưởng ban công tác Mặt trận theo đề án 15 và tặng quà các đồng chí trưởng ban công tác Mặt trận nghỉ công tác. Thay mặt Ban thường trực UB MTTQ Việt Nam phường, đồng chí Nguyễn Quang Tiến – UVTV, Chủ tịch MTTQ phường triển khai kế hoạch công tác năm 2020. Quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của cấp trên; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tích cực hưởng ứng thực hiện chủ đề công tác năm 2020 của quận Long Biên “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch - đẹp - văn minh ”; nhân rộng các điển hình, mô hình tiêu biểu; quan tâm thực hiện các chương trình an sinh xã hội, tiếp tực thực hiện có hiệu quả mô hình giảm nghèo bền vững; góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của phường năm 2020.

Tại hội nghị đã có 5 ý kiến trao đổi đề ra những giải pháp, phương hướng hoạt động trong thời gian tới để công tác Mặt trận của phường đạt kết quả cao hơn. Trong năm 2020 cần tập trung khắc phục những tồn tại trong năm 2019 và quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2020. Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Uỷ ban MTTQ sau khi kiện toàn thoe đề án 15 và thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ  phường nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tiếp tục làm tốt hơn nữa các công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; chỉ đạo các ban công tác mặt trận hoàn thành các nhiệm vụ  chính trị và xã hội trên địa bàn phường đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Phối hợp với UBND và các tổ chức thành viên, vận động Đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tiến – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường đề nghị năm 2020 các ban công tác Mặt trận phát huy kết quả đạt được năm 2019 tiếp tục truyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương trước mắt phối hợp với tổ dân phố tổ chức tốt Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2020./.

                                                                               Tạ Thị Thắm