Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hội LHPN phường Bồ Đề giám sát thực hiện Luật trẻ em và chế độ chính sách đối với trẻ khuyết tật trên địa bàn phường
Ngày đăng 19/09/2019 | 17:14  | Lượt xem: 183

Thực hiện Kế hoạch số 09/ KH – BTV ngày 13/02/2019 về về Thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218-QĐ/TW năm 2019; Thông báo số 04/TB – BTV ngày 10/07/2019 của Hội LHPN phường;

Ngày 19/09/2019, Ban Thường vụ Hội LHPN phường đã tiến hành giám sát đối với UBND phường về thực hiện Luật trẻ em và chế độ chính sách đối với trẻ khuyết tật trên địa bàn phường;

Đồng chí Trần Thị Kim Phượng – Chủ tịch Hội LHPN phường chủ trì buổi giám sát. Tham dự có các đồng chí trong Ban thường vụ Hội LHPN phường, đại diện lãnh đạo UBND, công chức Lao động thương binh – xã hội, cán bộ phụ trách công tác trẻ em của phường.

Ban Thường vụ Hội LHPN phường giám sát đối với UBND phường về thực hiện Luật trẻ em

và chế độ chính sách đối với trẻ khuyết tật trên địa bàn phường

Tại buổi giám sát, đoàn đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Luyện - Phó chủ tịch UBND phường báo cáo việc thực hiện Luật trẻ em và chế độ chính sách đối với trẻ khuyết tật trên địa bàn phường năm 2019; Công tác chỉ đạo điều hành, công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp thực hiện; Những kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện từ đầu năm đến nay.

Kết thúc buổi giám sát, đồng chí Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của UBND phường và các bộ phận chuyên môn đã xây dựng báo cáo đầy đủ, kịp thời chuyển cho đoàn giám sát; sự chủ động của UBND phường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện Luật trẻ em, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là các chế dộ, chính sách đối với trẻ em khuyết tật trên địa bàn. Đồng thời đề nghị UBND tiếp tục quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong thực hiện Luật trẻ em đảm bảo quyền lợi ưu tiên đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật.

- Trần Thị Kim Phượng -