hoạt động khối chính quyền

Bồ Đề triển khai công tác quản lý di tích, lễ hội năm 2020
Ngày đăng 11/01/2020 | 07:15  | Lượt xem: 19

Sáng ngày 9/1/2020, phường Bồ Đề đã tổ chức họp triển khai công tác quản lý di tích, lễ hội năm 2020.

Tham dự họp triển khai có các đồng chí thành viên Ban quản lý di tích phường; trưởng - phó tiểu ban quản lý di tích, sư thầy trụ trì các chùa trên địa bàn phường. Đồng chí Trần Mạnh Tuấn – Phó chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, thường trực Ban quản lý di tích phường đã triển khai Kế hoạch quản lý di tích, lễ hội năm 2020 và công văn tăng cường quản lý di tích dịp tết nguyên đán Canh Tý và lễ hội truyền thống tháng 2 âm lịch. Năm 2020, công tác quản lý di tích, lễ hội được triển khai với các nội dung trọng tâm sau: kiện toàn bộ máy tổ chức, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự, quản lý đồ thờ hiện vật và xây dựng tại di tích, tổ chức lễ hội an toàn, tiết kiệm, hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích, tổ chức hoạt động phát huy giá trị di tích, quản lý di tích gắn với thực hiện “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh”. Để phục vụ nhân dân và khách thập phương trong dịp tết nguyên đán và lễ hội, phường đã chỉ đạo các đơn vị, bộ phận chuyên môn và tiểu ban quản lý di tích tăng cường công tác quản lý di tích, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự đô thị, an toàn thực phẩm, môi trường, trông giữ phương tiện và các hoạt động mê tín dị đoan (nếu có).

Đồng chí Trần Mạnh Tuấn – Phó chủ tịch UBND phường triển khai kế hoạc năm 2020

Đại diện tiểu ban quản lý di tích đã báo cáo một số nội dung triển khai tại di tích trong dịp tết nguyên đán và lễ hội truyền thống tháng 2 âm lịch. Đồng thời đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới. Hội nghị kết thúc với sự thống nhất của các đại biểu tham dự hội nghị.

Phường Bồ Đề có 10 di tích văn hóa, lịch sử và 04 lễ hội truyền thống hàng năm được duy trì tổ chức. Vì vậy, công tác quản lý di tích, lễ hội luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hội nghị triển khai công tác quản lý di tích, lễ hội năm 2020 là hoạt động quan trọng, thường niên nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích, lễ hội trên địa bàn phường.