đoàn thanh niên

Địa chỉ : Số 101 – Phố Bồ Đề, phường Bồ Đề, phường Bồ Đề, Hà Nội. 

A. CHỨC NĂNG

 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Bồ Đề là đội dự bị tin cậy của Đảng bộ phường, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên phường Bồ Đề.

 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Phường Bồ Đề là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các ban ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội của phường, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.

B. NHIỆM VỤ

- Tuyên truyền, vận động, giáo dục Đoàn viên, thanh niên và thiếu niên nhi đồng giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tổ chức, tạo điều kiện để Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

- Tham mưu, đề xuất với Đảng ủy - HĐND - UBND phường về xây dựng quy chế, chính sách bảo vệ quyền lợi cho Đoàn viên, thanh niên và thiếu niên, nhi đồng của phường.

- Tập hợp các tầng lớp thanh niênphát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

- Tổ chức Đoàn cơ sở 39 chi đoàn:

                           + 30 chi đoàn tổ dân phố.

                           + 07 chi đoàn trường học.

                           + 02 chi đoàn cơ quan.

- Ban chấp hành: 15 đồng chí; 

- Ban Thường vụ: 05 đ/c

D. LÃNH ĐẠO ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH PHƯỜNG BỒ ĐỀ 

1. Đ/c - Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường.

ĐT liên hệ: 01683694954

Địa chỉ mail: nguyenvantuan_pbd_longbien@hanoi.gov.vn

2. Đ/c Lê Thanh Tùng - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường.

ĐT liên hệ: 0977029330

Địa chỉ mail: lethanhtung_pbd_longbien@hanoi.gov.vn

E. THÀNH TÍCH

- Từ năm 2009 đến năm 2017: Liên tục được Trung ương Đoàn tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô.

- Ngoài ra, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường còn được Thành đoàn, Giám đốc Công an TP Hà Nội, UBND Quận Long Biên, Đảng ủy - UBND Phường Bồ Đề tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Ban chấp hành Đoàn phường Bồ Đề nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 15 đồng chí có tên sau:

TT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Đinh Hữu Công

1993

Bí thư chi đoàn 11

01682682293

 

2

Nguyễn Văn Đại

1992

Bí thư chi đoàn 16

01638288681

 

3

Hồ Trung Đức

1999

UV BTV đoàn phường

Bí thư chi đoàn 09

0969152499

 

4

Đặng Sỹ Đức

1991

UV BTV đoàn phường

Bí thư chi đoàn THCS Ngọc Lâm

0989894747

 

5

Nguyễn Hoàng Hải

1990

Bí thư chi đoàn 18

0962546590

 

6

Nguyễn Văn Tuấn

1989

Bí thư Đoàn phường

01683694954 nguyenvantuan_pbd_longbien@hanoi.gov.vn

7

Võ Huy Hoàng

1988

UV BTV đoàn phường

Chủ tịch Hội LHTN phường

0979082788

vohuyhoang_longbien@hanoi.gov.vn

8

Lưu Ngọc Huy

1997

Bí thư chi đoàn 07

01628076744

 

9

Đào Thị Thu Huyền

1996

Phó Bí thư chi đoàn 15

01633374096

 

10

Đinh Thị Bích Huệ

1993

Bí thư chi đoàn Tiểu học Ngọc Lâm

01655990587

 

11

Nguyễn Kiều Linh

1994

Phó Bí thư chi đoàn 02

0984894149

 

12

Hồ Lê Nghĩa

1992

Bí thư chi đoàn Công an phường

0968883663

 

13

Nguyễn Thanh Tùng

1992

Bí thư chi đoàn 08

0936071092

 

14

Lê Thanh Tùng

1991

Phó Bí thư Đoàn phường

0977029330

lethanhtung_pbd_longbien@hanoi.gov.vn

15

Nguyễn Hoàng Việt

1988

Bí thư chi đoàn 03

0986932688