đoàn thanh niên

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH PHƯỜNG BỒ ĐỀ

         Địa chỉ : Số 101 – Phố Bồ Đề, phường Bồ Đề, phường Bồ Đề, Hà Nội. 

A. CHỨC NĂNG

 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Bồ Đề là đội dự bị tin cậy của Đảng bộ quận, là lực lượng xung kích cách mạng, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên phường Bồ Đề.

 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Phường Bồ Đề  phối hợp với các ban ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội của phường, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.

B. NHIỆM VỤ

- Tuyên truyền, vận động, giáo dục Đoàn viên, thanh niên và thiếu niên nhi đồng giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tổ chức, tạo điều kiện để Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

- Tham mưu, đề xuất với Đảng ủy - HĐND - UBND phường về xây dựng quy chế, chính sách bảo vệ quyền lợi cho Đoàn viên, thanh niên và thiếu niên, nhi đồng của phường.

- Tập hợp các tầng lớp thanh niênphát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

- Tổ chức Đoàn cơ sở 38 chi đoàn:

                      + 30 chi đoàn tổ dân phố.

                      + 6 chi đoàn trường học.

                      + 2 chi đoàn cơ quan.

- Ban chấp hành: 15 đồng chí; 

- Ban Thường vụ: 5 đ/c

D. LÃNH ĐẠO ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH PHƯỜNG BỒ ĐỀ 

 1. Đ/c  Đoàn Diệu Hoa - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Bồ Đề. 

  ĐT liên hệ:0977980692 

Địa chỉ mail: doandieuhoa_longbien@hanoi.gov.vn

3. Đ/c - Lê Thanh Tùng - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường.

ĐT liên hệ: 0977029330

Địa chỉ mail: lethanhtung_longbien@hanoi.gov.vn

E. THÀNH TÍCH

- Từ năm 2004 đến năm 2014: Liên tục được nhận bằng khen của Quận Đoàn Long Biên trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Năm 2009, 2010, 2011, 2012 được Trung ương Đoàn tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi.

- Năm 2012 được Quận Đoàn Long Biên tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 năm liên tục.

- Ngoài ra, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường còn được Thành đoàn, Giám đốc Công an TP Hà Nội, UBND Quận Long Biên, UBND Phường Bồ Đề tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Ban chấp hành Đoàn phường Bồ Đề nhiệm kỳ 2012 – 2017

STT

Họ tên

Chức vụ

Năm sinh

Số điện thoại

Email

1

Đoàn Diệu Hoa

Bí thư Đoàn phường

1992

0977980692

doandieuhoa_longbien@hanoi.gov.vn

2

Lê Thanh Tùng

Phó bí thư ĐTN

1991

0977029330

lethanhtung_longbien@hanoi.gov.vn

3

Lê Minh Tâm

Thường vụ Đoàn phường

1991

01689953164

 

4

Nguyễn Phú Phong

Ủy viên

1983

0985578683

 

5

Nguyễn Văn Tuấn

Ủy viên

1989

01297851111

 

6

Nguyễn Thị Thu Trang

Ủy viên

1990

0942044256

 

7

Nguyễn Đức Thuận

Ủy viên

1991

0975877586

 

8

Nguyễn T. Quỳnh Trang

Ủy viên

1990

0973316629

 

9

Vũ Thị Huyền Trang

Ủy viên

1989

0945540744

 

10

Nguyễn Hoàng Việt

Ủy viên

1988

0986932688

 

11

Nguyễn Thanh Tùng

Ủy viên

1992

0936071092

 

12

Đinh Hữu Công

Ủy viên

1994

01682682293

 

13

Lê Hồng Quân

Ủy viên

1994

0963264841