danh sách đại biểu

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHIỆM KỲ 2016-2021:

Hội đồng nhân dân phường Bồ Đề, khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021, có 29 đại biểu, trong đó chia làm 08 đơn vị bầu cử

II. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

      Chức danh

Địa chỉ hòm thư

1

Đường Văn Cử

1949

Tổ trưởng TDP 09

 

2

Lê Thị Kim Dung

1984

Công chức VHTT

lethikimdung_longbien@hanoi.gov.vn

3

Nguyễn Tiến Dũng

1969

Tổ dân phố 13

nguyentiendung_longbien@hanoi.gov.vn

4

Dương Văn Được

1956

Tổ trưởng TDP số 10

 

5

Phạm Trọng Hảo

1961

Chủ tịch UBND phường Bồ Đề

phamtronghao_longbien@hanoi.gov.vn

6

Trịnh Hoàng Hoa

1974

Hiệu trưởng Trường THCS Bồ Đề

 

7

Võ Huy Hoàng

1988

Chủ tịch Hội LHTN

vohuyhoang_longbien@hanoi.gov.vn

8

Nguyễn Văn Hồng

1950

Bí thư chi bộ TDP số 8

 

9

Nguyễn Nhật Hùng

1943

Bí thư chi bộ TDP số 4

 

10

Lê Thu Hương

1985

Phó chủ tịch Hội LHPN

lethuhuong_longbien@hanoi.gov.vn

11

Nguyễn Thị Lan

1961

Tổ trưởng TDP 15

 

12

Nguyễn Văn Luyện

1978

Phó Chủ tịch UBND phường

nguyenvanluyen_longbien@hanoi.gov.vn

13

Hoàng Thị Minh

1957

Tổ trưởng TDP 28

 

14

Nguyễn Thị Nga

1972

Cán bộ DS

nguyenthinga_longbien@hanoi.gov.vn

15

Vũ Thị Nguyệt

1980

Công chức VP-TK

vuthinguyet_longbien@hanoi.gov.vn

16

Nguyễn Văn Nhu

1947

Bí thư chi bộ TDP 16

 

17

Nguyễn Văn Nhượng

1964

Bí thư chi bộ TDP 24

 

18

Trần Văn Ninh

1945

Bí thư chi bộ TDP 23

 

19

Trần Thị Kim Phượng

1969

Chủ tịch Hội LHPN

tranthikimphuong_longbien@hanoi.gov.vn

20

Nguyễn Ngọc Quang

1970

Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND

nguyenngocquang_longbien@hanoi.gov.vn

21

Phạm Thị Minh Sơn

1954

Bí thư chi bộ TDP 20

 

22

Nguyễn Văn Thân

1964

Chỉ huy trưởng Quân sự

nguyenvanthan_longbien@hanoi.gov.vn

23

Vũ Thị Thu Thủy

1972

Trạm trưởngtrạm y tế

vuthithuthuy_longbien@hanoi.gov.vn

24

Lưu Ngọc Tiến

1976

Phó Bí thư Đảng ủy

luungoctien_longbien@hanoi.gov.vn

25

Nguyễn Quang Tiến

1957

Tổ dân phố 16

nguyenquangtien_longbien@hanoi.gov.vn

26

Nguyễn Quang Tiến

1980

Chủ tịch UBMTTQ

nguyenquangtien_longbien@hanoi.gov.vn

27

Trần Mạnh Tuấn

1980

Phó Chủ tịch UBND

tranmanhtuan_longbien@hanoi.gov.vn

28

Phạm Thị Hải Vân

1983

Phó Chủ tịch HĐND

phamthihaivan_longbien@hanoi.gov.vn

29

Trần Thị Vân

1952

Tổ trưởng TDP 11