danh sách đại biểu

I.CƠ CẤU TỔ CHỨC NHIỆM KỲ 2016-2021:

Hội đồng nhân dân phường Bồ Đề, khoá II, nhiệm kỳ 2011-2016, có 28 đại biểu, trong đó chia làm 08 đơn vị bầu cử

II. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG KHÓA III NHIỆM KỲ 2016 - 2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Số điện thoại

Địa chỉ hòm thư

1

Đường Văn Cử

1949

Tổ trưởng TDP

 

 

2

Lê Thị Kim Dung

1984

Công chức       VHTT

 

lethikimdung_longbien@hanoi.gov.vn

3

Nguyễn Tiến Dũng

1969

Phó CT Hội nông dân

 

nguyentiendung_longbien@hanoi.gov.vn

4

Dương Văn Được

1956

Tổ trưởng tổ dân phố

 

 

5

Phạm Trọng Hảo

1961

Chủ tịch UBND phường Bồ Đề

 

phamtronghao_longbien@hanoi.gov.vn

6

Trịnh Hoàng Hoa

1974

Hiệu trưởng Trường THCS Bồ Đề

 

 

7

Võ Huy Hoàng

1988

Chủ tịch Hội LHTN

 

vohuyhoang_longbien@hanoi.gov.vn

8

Nguyễn Văn Hồng

1950

Trưởng ban CTMT

 

 

9

Nguyễn Nhật Hùng

1943

Bí thư chi bộ TDP

 

 

10

Lê Thu Hương

1985

Phó chủ tịch Hội LHPN

 

lethuhuong_longbien@hanoi.gov.vn

11

Nguyễn Thị Lan

1961

Tổ trưởng tổ dân phố 15

 

 

12

Nguyễn Văn Luyện

1978

Phó Chủ tịch UBND phường

 

nguyenvanluyen_longbien@hanoi.gov.vn

13

Hoàng Thị Minh

1957

Tổ trưởng tổ dân phố

 

 

14

Nguyễn Thị Nga

1972

Cán bộ DS

 

nguyenthinga_longbien@hanoi.gov.vn

15

Vũ Thị Nguyệt

1980

Công chức VP-TK

 

vuthinguyet_longbien@hanoi.gov.vn

16

Nguyễn Văn Nhu

1947

Bí thư chi bộ TDP 16

 

 

17

Nguyễn Văn Nhượng

1964

Bí thư chi bộ

 

 

18

Trần Văn Ninh

1945

Bí thư chi bộ TDP

 

 

19

Trần Thị Kim Phượng

1969

Chủ tịch Hội LHPN phường

 

tranthikimphuong_longbien@hanoi.gov.vn

20

Nguyễn Ngọc Quang

1970

Bí thư Đảng ủy phường Bồ Đề, Chủ tịch HĐND

 

nguyenngocquang_longbien@hanoi.gov.vn

21

Phạm Thị Minh Sơn

1954

Tổ trưởng TDP

 

 

22

Nguyễn Văn Thân

1964

Chỉ huy trưởng Quân sự

 

nguyenvanthan_longbien@hanoi.gov.vn

23

Vũ Thị Thu Thủy

1972

Phó trạm trưởng y tế phường

 

vuthithuthuy_longbien@hanoi.gov.vn

24

Lưu Ngọc Tiến

1976

Phó Bí thư Đảng ủy

 

luungoctien_longbien@hanoi.gov.vn

25

Nguyễn Quang Tiến

1957

Phó CT UB MTTQ 

 

nguyenquangtien_longbien@hanoi.gov.vn

26

Nguyễn Quang Tiến

1980

Phó CT UBMTTQ 

 

nguyenquangtien_longbien@hanoi.gov.vn

27

Trần Mạnh Tuấn

1980

Phó Chủ tịch UBND

 

tranmanhtuan_longbien@hanoi.gov.vn

28

Phạm Thị Hải Vân

1983

Phó CT HĐND

 

phamthihaivan_longbien@hanoi.gov.vn

29

Trần Thị Vân

1952

Tổ trưởng TDP