đảng bộ

Giới thiệu về Đảng bộ phường Bồ Đề
Ngày đăng 24/10/2015 | 10:10  | Lượt xem: 3213

Bồ Đề ngày nay vốn được hình thành từ một miền đất có bề dày lịch sử, giàu truyền thống lao động, yêu nước và cách mạng. Kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) và lãnh đạo cách mạng thì truyền thống quý báu đó càng được kế thừa và phát triển lên một tầm cao mới.

Phường Bồ Đề là địa phương nằm ở cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô Hà Nội, có diện tích đất tự nhiên 379,92 ha với trên 29.807 người dân được chia thành 30 tổ dân phố. Đảng bộ phường có 43 chi bộ với 1.251 đảng viên, trong đó có 30 chi bộ tổ dân phố , 6 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ Công an, 5 chi bộ doanh nghiệp ngoài quốc doanh và 01 chi bộ Cơ quan.

Ban chấp hành Đảng bộ phường 15 đồng chí, Ban thường vụ 05 đồng chí có trình độ chuyên môn Đại học trở lên; 14/15 đồng chí có trình độ Trung cấp lí luận chính trị.

Đảng viên của chi bộ tổ dân phố, hầu hết là đảng viên đã nghỉ chế độ Nhà nước, bình quân tuổi đời 59 tuổi, có 417 đồng chí đảng viên được tặng Huy hiệu từ 40 năm tuổi Đảng trở lên, 234 đồng chí được miễn sinh hoạt Đảng;

Trình độ lí luận chính trị: Cao cấp: 54 đồng chí, chiếm 5.19%; Trung cấp: 200 đồng chí, chiếm  19.23%.

Đảng viên đang tham gia công tác, làm kinh tế: 263 đồng chí, chiếm 23%. Đảng viên nghỉ chế độ hưu trí, mất sức lao động: 878 đồng chí, chiếm 77%.

Ngoài ra toàn Đảng bộ có 2.096 đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú theo quy định 76 của Bộ chính trị.

*Về các tổ chức chính trị - xã hội của phường:

- UB MTTQ phường: Có 30 Ban Công tác Mặt trận các TDP.

- Hội Cựu chiến binh: Có 30 chi hội

- Hội liên hiệp phụ nữ: có 36 chi hội

- Hội nông dân: Có 13 chi hội

- Đoàn thanh niên: Có 39 chi đoàn.