công tác đảng

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề họp thường kỳ tháng 9/2016
Ngày đăng 30/09/2016 | 14:37 PM  | Lượt xem: 852

Vào hồi 14h00 ngày 29/9/2016, tại phòng họp 1 trụ sở UBND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề tổ chức phiên họp thường kỳ, nhằm kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy phường chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường.

Tại hội nghị đồng chí Lưu Ngọc Tiến – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể của phường Bồ Đề đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở cụ thể hóa 03 chương trình công tác toàn khóa của quận ủy Long Biên khóa III, các nội dung triển khai được thực hiện có nền nếp và hiệu quả. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ đạo thành công đại hội Hội LHPN và Hội CTĐ nhiệm kỳ 2016-2021. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội quận giao năm 2016 phường triển khai cơ bản hoàn thành theo chỉ tiêu kế hoạch. Các nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý đất đai, GPMB, quản lý TTĐT, TTXD được chú trọng, tập trung quản lý và giải quyết các vướng mắc có hiệu quả. Công tác văn hoá xã hội tiếp tục phát triển có chiều sâu, tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức các hoạt động VH-TDTT nhân các ngày kỷ niệm lớn thiết thực, tiết kiệm hướng xuống cơ sở tổ dân phố.

UBMTTQ và các đoàn thể đã tập trung triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành nhiệm vụ năm 2016, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện mô hình khoán quản về quản lý trật tự  đô thị, trật tự xây dựng, công tác vệ sinh môi trường. Triển khai đăng ký và thực hiện phong trào " Dân vận khéo". Phối hợp với UBND và ngân hàng chính sách xã hội triển khai các ngồn vốn để hỗ trợ hội viên kinh doanh sản xuất tăng thu nhập cho gia đình; vận động đoàn viên, hội viên và cử tri thực hiện quyền bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phối hợp với các đoàn thể và nhân dân thực  hiện 5 quy chế dân chủ do UBND quận ban hành; Vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện các cuộc vận động về "Nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình văn hóa tại cộng đồng dân cư" gắn với "Xây dựng nếp sống  văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân", "ngày vì người nghèo ", " Đền ơn đáp nghĩa ", " Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam", tháng an toàn giao thông, thực hiện "Năm trật tự văn minh đô thị", phong trào vệ sinh môi trường, xoá quảng cáo rao vặt, công tác GPMB...

 Tại hội nghị đã có 06 ý kiến tham gia đều nhất trí với các nội dung trong báo cáo, các ý kiến đã tập trung bàn các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý trật tự văn minh  đô thị, trật tự xây dựng; công tác thu ngân sách; thực hiện các chỉ tiêu còn lại của năm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị 3 tháng cuối năm cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:  

1. Triển khai các kế hoạch thực hiện có hiệu quả 3 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXI trong hệ thống chính trị phường và tổ dân phố.

2. Lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng năm 2016, đảm bảo an sinh xã hội; công tác xây dựng Đảng hệ thống chính trị.

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình cơ quan điện tử; thực hiện chuẩn bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính"; cổng thông tin điện tử phường; các phần mềm ứng dụng trong giải quyết các công việc của phường

4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các cuộc vận động gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn 3 tháng cuối năm 2016.

5. Lãnh đạo, chỉ đạo UBMTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết thực. Nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ BCH, các chi, tổ hội; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chuyên đề do ngành dọc cấp trên triển khai. Tích cực thực hiện việc gia phản biện xã hội, đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quy định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

6. Tập trung chỉ đạo việc tổng kết thiết thực, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2016; xây dựng kế hoạch năm 2017.

7.  Lãnh đạo tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân (18/11); các ngày kỷ niệm của các ngành đoàn thể.

8. Tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua người tốt, việc tốt năm 2017.

9.  Đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2017, kiểm điểm tập thể gắn với kiểm điểm đánh giá cán bộ năm 2017 theo hướng dẫn của Quận ủy.