công tác đảng

Ban chỉ đạo CNTT phường Bồ Đề họp giao ban công tác tháng 9
Ngày đăng 23/09/2016 | 23:40 PM  | Lượt xem: 1130

Sáng ngày 21/9/2016, tại phòng họp số 1, Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT phường tổ chức họp giao ban công tác tháng 9.

Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy – Trưởng ban chỉ đạo.

Tại buổi giao ban,Thư ký BCĐ đã kiểm đếm việc thực hiện các nội dung theo kết luận của BCĐ CNTT tháng 8. Trong đó, đối với những nội dung chưa thực hiện đúng tiến độ, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo đã nghiêm túc phê bình và yêu cầu khắc phục ngay trong tháng 9.

Cũng tại cuộc họp, Thường trực BCĐ CNTT đã báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ tháng 9, nêu rõ những kết quả đạt được và những nội dung còn tồn tại, hạn chế.

Kết thúc buổi họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang đã nghiêm túc trao đổi các nội dung và kết luận như sau:

1. Giao Thư ký BCĐ CNTT tham mưu ra quyết định thành lập 2 đoàn kiểm tra tự kiểm tra đánh giá việc thực hiện mô hình cơ quan điện tử, bộ phận "một cửa" phường qua 9 tháng đầu năm. Đồng chí Lưu Ngọc Tiến – PBT thường trực Đảng ủy phụ trách kiểm tra khối Đảng, đoàn thể. Đồng chí Phạm Trọng Hảo – CT UBND phường phụ trách kiểm tra khối chính quyền. Thời gian tự kiểm tra: Từ 26/9 đến 15/10/2016.

2. Đồng ý với đề xuất của đồng chí Tuấn – PCT UBND, lồng ghép tổ chức chuyên đề về việc khai thác Cổng thông tin điện tử phường và sử dụng hộp thư công vụ đối với tổ dân phố vào cuộc giao ban Bí thư, Tổ trưởng đầu tháng 10/2016. Giao đồng chí Tuấn phụ trách chuẩn bị nội dung này.

3. Yêu cầu đồng chí Tiến – PBT thường trực Đảng ủy chỉ đạo Ban biên tập tin bài rà soát số lượng tin và bài viết chuyên sâu hàng tháng đảm bảo theo bộ tiêu chí mô hình Cơ quan điện tử. Định hướng tin bài cần giao rõ người, rõ thời gian và có đôn đốc thực hiện.

Đồng chí Tiến – PBT có trách nhiệm kiểm soát việc bổ sung, cập nhật các thông tin tĩnh trên lớp 1 Cổng thông tin điện tử phường như sơ đồ tổ chức bộ máy, kiện toàn nhân sự sau bầu cử,... Việc cập nhật hoàn thành xong trước ngày 26/9/2016.

4. Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường tiếp tục rà soát, phân công nhiệm vụ theo quy chế mới.

Giao Thường trực UBND phường tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nội dung công văn số 1741/UBND-NV ngày 16/9/2016 của UBND quận Long Biên về việc thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đối với toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan phường và cán bộ tổ dân phố tại các buổi giao ban cơ quan và giao ban Bí thư, Tổ trưởng đầu tháng 10/2016.

5. Giao Chủ tịch UBND phường cân đối, chỉ đạo thực hiện các nội dung đề xuất liên quan đến cơ sở vật chất phục vụ ứng dụng CNTT phường như sửa chữa máy phát điện, bố trí vị trí thích hợp đặt tủ mạng trung tâm, sửa chữa máy chủ tường lửa.

Đối với lỗi đường truyền phần mềm dịch vụ công mức độ 3, đề nghị cán bộ CNTT kịp thời đưa vào nội dung báo cáo bộ phận CNTT quận.

6. Giao đồng chí Luyện – PCT UBND trực tiếp chỉ đạo và phân công nhiệm vụ đối với 02 đồng chí cán bộ bảo vệ thực vật và cán bộ thú y.

Đề nghị cán bộ CNTT khôi phục lại tài khoản đăng nhập phần mềm Quản lý văn bản và địa chỉ thư điện tử cho 2 cán bộ bảo vệ thực vật và cán bộ thú y để đảm bảo nhận và xử lý công việc kịp thời.

7. Yêu cầu đồng chí Tuấn – PCT và đồng chí Minh – CB CNTT tiếp tục kiểm soát việc đăng tải lịch tuần và kiểm đếm lịch hàng tuần, báo cáo trực tiếp Trưởng Ban chỉ đạo.

8. Yêu cầu đồng chí Minh – CB CNTT bám sát bộ phận CNTT quận thực hiện đi đường truyền riêng đến 4 máy dịch vụ công. Kịp thời phản ánh, báo cáo quận và thành phố các sự cố, vướng mắc xảy ra trong quá trình thực hiện. Tiếp tục cử cộng tác viên tuyên truyền hướng dẫn công dân thực hiện nhập phần hồ sơ qua phần mềm dịch vụ công.