bầu cử đại biểu quốc hội và hđnd các cấp

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
23/QĐ-UBBC Quyết định công bố kết quả và danh sách những người trúng cử ĐB HĐND phường Bồ Đề khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 25/05/2016 Lưu Ngọc Tiến
40/QĐ-UBBC Quyết định công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐB HĐND quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/05/2016 Đỗ Mạnh Hải
*** Lịch phối hợp tổ chức các hội nghị liên quan đến công tác vận động bầu cử 27/04/2016 Phạm Trọng Hảo
23/QĐ-UBBC QĐ công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND quận Long Biên, khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo từng đon vị bầu cử 26/04/2016 Đỗ Mạnh Hải
14/QĐ-UBND QĐ công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBHĐND phường Bồ Đề, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo từng đơn vị bầu cử 26/04/2016 Lưu Ngọc Tiến
*** Danh sách chính thức những người ứng cử ĐB HĐND quận long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Đơn vị bầu cử số 02, phường Bồ Đề 26/04/2016 Đỗ Mạnh Hải
232/TB-UBND Thông báo niêm yết danh sách cử tri 12/04/2016 Phạm Trọng Hảo
89/QĐ-UBND QĐ thành lập các tổ bẩu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2016 - 2021 23/03/2016 Phạm Trọng Hảo
88/QĐ-UBND QĐ thành lập các tổ bẩu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2016 - 2021 23/03/2016 Phạm Trọng Hảo
87/QĐ-UBND QĐ thành lập các tổ bẩu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2016 - 2021 23/03/2016 Phạm Trọng Hảo
86/QĐ-UBND QĐ thành lập các tổ bẩu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2016 - 2021 23/03/2016 Phạm Trọng Hảo
85/QĐ-UBND QĐ thành lập các tổ bẩu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2016 - 2021 23/03/2016 Phạm Trọng Hảo
84/QĐ-UBND QĐ thành lập các tổ bẩu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2016 - 2021 23/03/2016 Phạm Trọng Hảo
83/QĐ-UBND QĐ thành lập các tổ bẩu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2016 - 2021 23/03/2016 Phạm Trọng Hảo
82/QĐ-UBND QĐ thành lập các tổ bẩu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2016 - 2021 23/03/2016 Phạm Trọng Hảo
81/QĐ-UBND QĐ thành lập các tổ bẩu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2016 - 2021 23/03/2016 Phạm Trọng Hảo
80/QĐ-UBND QĐ thành lập các tổ bẩu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2016 - 2021 23/03/2016 Phạm Trọng Hảo
173/TB-UBND Thông báo đường dây nóng 22/03/2016 Phạm Trọng Hảo
17-TB/UBKTQU thông báo đường dây nóng 11/03/2016 Vũ Thị Thân
50/QĐ-UBND Thành lập ban bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 07/03/2016 Phạm Trọng Hảo