Xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Kế hoạch thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị" năm 2017 trên địa bàn phường Bồ Đề

Ngày đăng 15/03/2017 | 04:25 PM  | Lượt xem: 75
Kế hoạch thực hiện năm trật tự văn minh và đô thị năm 2017 trên địa bàn phường Bồ Đề

Kế hoạch triển khai thực hiện QCDC trong công tác quản lý TTĐT trên một số lĩnh vực tại phường Bồ Đề năm 2017

Ngày đăng 14/03/2017 | 11:50 AM  | Lượt xem: 34
Kế hoạch triển khai thực hiện QCDC trong công tác quản lý TTĐT trên một số lĩnh vực tại phường Bồ Đề năm 2017

Quy chế dân chủ trong công tác TTXD trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 14/03/2017 | 11:54 AM  | Lượt xem: 34
Quy chế dân chủ trong TTXD trên địa bàn quận Long Biên

Quy chế dân chủ trong TTĐT trên một số lĩnh vực trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 14/03/2017 | 11:57 AM  | Lượt xem: 38
Quy chế dân chủ trong TTĐT trên một số lĩnh vực trên địa bàn quận Long Biên

Phường Bồ Đề triển khai kế hoạch thực hiện xây dựng “Phường văn minh đô thị, tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị”

Ngày đăng 10/03/2017 | 05:35 PM  | Lượt xem: 245
Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 11/4/2016, Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 12/8/2016 của UBND quận Long Biên về thực hiện "phường văn minh đô thị, "tuyến đường, phố văn minh đô thị" quận Long...

Phường Bồ Đề triển khai kế hoạch ra quân đảm bảo trật tự đô thị

Ngày đăng 06/03/2017 | 11:08 AM  | Lượt xem: 221
Thực hiện chỉ thị số 01/UBND của chủ tịch UBND TP Hà Nội về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị ngày 4/3/3017. Sáng ngày 6/3/2017, chủ tịch UBND phường Bồ Đề Phạm Trọng Hảo đã tổ...

Hướng dẫn triển khai thực hiện xây dựng "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị" và "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị" trên địa bàn Quận

Ngày đăng 23/02/2017 | 06:44 AM  | Lượt xem: 38
Thực hiên chương trình 03-Ctr/QU ngày 15/10/2015 về việc "tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị...

Kế hoạch thực hiện xây dựng phường Văn minh đô thị, tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn phường năm 2017

Ngày đăng 23/02/2017 | 06:41 AM  | Lượt xem: 33
Thực hiện kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 11/4/2016 của UBND quận Long biên về việc Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan đô thị trong tầng lớp nhân dân...

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 10/10/2016 | 02:53 PM  | Lượt xem: 854
Ngày 07/10/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 12-TT/QU về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn...

Hội CCB phường Bồ Đề điểm sáng trong công tác phối hợp giữ gìn tật tự văn minh đô thị

Ngày đăng 30/09/2016 | 10:19 AM  | Lượt xem: 480
Phường Bồ Đề nằm ở cửa ngõ đông bắc thành phố, cầu Chương dương tuyến phố Nguyễn Văn Cừ là tuyến giao thông chính vào trung tâm Thủ đô. Tốc độ đô thị hóa nhanh hiện có 7 tuyến phố chính và nhiều...

Thông tri về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 08/09/2016 | 09:43 AM  | Lượt xem: 627
Ngày 25/7/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 09-TT/QU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận Long Biên, Ban Biên tập...

Phường Bồ Đề quận Long Biên: “quyết tâm xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư”

Ngày đăng 25/08/2016 | 02:41 PM  | Lượt xem: 458
Phường Bồ Đề quận Long Biên (Thành phốHà Nội ) có 30 tổ dân phố với 5.941 hộ dân sinh sống trên địa bàn. Là phường có diện tích rộng, dân cư đông, tốc độ đô thị hóa khá nhanh dẫn đến công tác quản...

Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/08/2016 | 02:43 PM  | Lượt xem: 390
Ngày 24/8/2016, UBND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 20/2016/QĐ-UBND về ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Triển khai thực hiện xây dựng "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị" và "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị" trên địa bàn Quận

Ngày đăng 24/08/2016 | 10:52 AM  | Lượt xem: 858
Thực hiện chương trình số 03-CTr/QU, ngày 15/10/2015 của Quận ủy, UBND Quận Long Biên ban hành hướng dẫn số 02/HD-UBND, ngày 08/4/2016 Triển khai thực hiện xây dựng "Phường đạt chuẩn văn minh đô...