Văn Bản Pháp Quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
17-LT/ĐU Lịch tuần 17 Đảng ủy phường Bồ Đề 24/04/2017 Nguyễn Ngọc Quang
17-LT/UBND Lịch tuần 17 UBND phường Bồ Đề 24/04/2017 Phạm Trọng Hảo
16-LT/ĐU Lịch tuần 16 Đảng ủy phường Bồ Đề 17/04/2017 Nguyễn Ngọc Quang
16-LT/UBND Lịch tuần 16 UBND phường Bồ Đề 17/04/2017 Phạm Trọng Hảo
15-LT/ĐU Lịch tuần 15 Đảng ủy phường 10/04/2017 Nguyễn Ngọc Quang
15-LT/UBND Lịch tuần 15 UBND phường Bồ Đề 10/04/2017 Phạm Trọng Hảo
14-LT/ĐU Lịch tuần 14 Đảng ủy phường Bồ Đề 03/04/2017 Nguyễn Ngọc Quang
14-LT/UBND Lịch tuần 14 UBND phường Bồ Đề 03/04/2017 Phạm Trọng Hảo
13-LT/ĐU Lịch tuần 13 Đảng ủy phường Bồ Đề 27/03/2017 Nguyễn Ngọc Quang
13-LT/UBND Lịch tuần 13 UBND phường Bồ Đề 27/03/2017 Phạm Trọng Hảo
12-LT/ĐU Lịch tuần 12 Đảng ủy Bồ Đề 20/03/2017 Nguyễn Ngọc Quang
12-LT/UBND Lịch tuần 12 UBND phường Bồ Đề 20/03/2017 Phạm Trọng Hảo
11-LT/ĐU Lịch tuần 11 Đảng ủy phường Bồ Đề 13/03/2017 Nguyễn Ngọc Quang
11-LT/UBND Lịch tuần 11 UBND phường Bồ Đề 13/03/2017 Phạm Trọng Hảo
10-LT/ĐU Lịch tuần 10 Đảng ủy phường Bồ Đề 06/03/2017 Nguyễn Ngọc Quang
10-LT/UBND Lịch tuần 10 UBND phường Bồ Đề 06/03/2017 Phạm Trọng Hảo
09-LT/ĐU Lịch tuần 09 Đảng ủy phường Bồ Đề 01/03/2017 Nguyễn Ngọc Quang
09-LT/UBND Lịch tuần 09 UBND phường Bồ Đề 28/02/2017 Phạm Trọng Hảo
08-LT/ĐU Lịch tuần 08 Đảng ủy phường Bồ Đề 20/02/2017 Nguyễn Ngọc Quang
08-LT/UBND Lịch tuần 08 UBND phường Bồ Đề 20/02/2017 Phạm Trọng Hảo