Văn Bản Pháp Quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
43-LT/ĐU Lịch tuần 43 Đảng ủy phường Bồ Đề 23/10/2017 Nguyễn Ngọc Quang
43-LT/UBND Lịch tuần 43 UBND phường Bồ Đề 23/10/2017 Phạm Trọng Hảo
42-LT/ĐU Lịch tuần 42 Đảng ủy phường Bồ Đề 16/10/2017 Nguyễn Ngọc Quang
42-LT/UBND Lịch tuần 42 UBND phường Bồ Đề 16/10/2017 Phạm Trọng Hảo
41-LT/ĐU Lịch tuần 41 Đảng ủy phường Bồ Đề 09/10/2017 Nguyễn Ngọc Quang
41-LT/UBND Lịch tuần 41 UBND phường Bồ Đề 09/10/2017 Phạm Trọng Hảo
40-LT/ĐU Lịch tuần 40 Đảng ủy phường Bồ Đề 02/10/2017 Nguyễn Ngọc Quang
40-LT/UBND Lịch tuần 40 UBND phường Bồ Đề 02/10/2017 Phạm Trọng Hảo
39-LT/ĐU Lịch tuần 39 Đảng ủy phường Bồ Đề 25/09/2017 Nguyễn Ngọc Quang
39-LT/UBND Lịch tuần 39 UBND phường Bồ Đề 25/09/2017 Phạm Trọng Hảo
38-LT/ĐU Lịch tuần 38 Đảng ủy phường Bồ Đề 18/09/2017 Nguyễn Ngọc Quang
38-LT/UBND Lịch tuần 38 UBND phường Bồ Đề 18/09/2017 Phạm Trọng Hảo
37-LT/ĐU Lịch tuần 37 Đang ủy phường Bồ Đề 11/09/2017 Nguyễn Ngọc Quang
37-LT/UBND Lịch tuần 37 UBND phường Bồ Đề 11/09/2017 Phạm Trọng Hảo
36-LT/ĐU Lịch tuần 36 Đảng ủy phường Bồ Đề 05/09/2017 Nguyễn Ngọc Quang
36-LT/UBND Lịch tuần 36 UBND phường Bồ Đề 05/09/2017 Phạm Trọng Hảo
35-LT/ĐU Lịch tuần 35 Đảng ủy phường Bồ Đề 28/08/2017 Nguyễn Ngọc Quang
35-LT/UBND Lịch tuần 35 UBND phường Bồ Đề 28/08/2017 Phạm Trọng Hảo
34-LT/ĐU Lịch tuần 34 Đảng ủy phường Bồ Đề 21/08/2017 Nguyễn Ngọc Quang
34-LT/UBND Lịch tuần 34 UBND phường Bồ Đề 21/08/2017 Phạm Trọng Hảo