Văn Bản Pháp Quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
33-LT/ĐU Lịch tuần 33 Đảng ủy phường Bồ Đề 14/08/2017 Nguyễn Ngọc Quang
33-LT/UBND Lịch tuần 33 UBND phường Bồ Đề 14/08/2017 Phạm Trọng Hảo
32-LT/ĐU Lịch tuần 32 Đảng ủy phường Bồ Đề 07/08/2017 Nguyễn Ngọc Quang
32-LT/UBND Lịch tuần 32 UBND phường Bồ Đề 07/08/2017 Phạm Trọng Hảo
31-LT/ĐU Lịch tuần 31 Đảng ủy phường Bồ Đề 31/07/2017 Nguyễn Ngọc Quang
31-LT/UBND Lịch tuần 31 UBND phường Bồ Đề 31/07/2017 Phạm Trọng Hảo
30-LT/ĐU Lịch tuần 30 Đảng ủy phường Bồ Đề 24/07/2017 Nguyễn Ngọc Quang
30-LT/UBND Lịch tuần 30 UBND phường Bồ Đề 24/07/2017 Phạm Trọng Hảo
29-LT/ĐU Lịch tuần 29 Đảng ủy phường Bồ Đề 17/07/2017 Nguyễn Ngọc Quang
29-LT/UBND Lịch tuần 29 UBND phường Bồ Đề 17/07/2017 Phạm Trọng Hảo
28-LT/ĐU Lịch tuần 28 Đảng ủy phường Bồ Đề 10/07/2017 Nguyễn Ngọc Quang
28-LT/UBND Lịch tuần 28 UBND phường Bồ Đề 10/07/2017 Phạm Trọng Hảo
27-LT/ĐU Lịch tuần 27 Đảng ủy phường Bồ Đề 03/07/2017 Nguyễn Ngọc Quang
27-LT/UBND Lịch tuần 27 UBND phường Bồ Đề 03/07/2017 Phạm Trọng Hảo
26-LT/ĐU Lịch tuần 26 Đảng ủy phường Bồ Đề 26/06/2017 Nguyễn Ngọc Quang
26-LT/UBND Lịch tuần 26 UBND phường Bồ Đề 26/06/2017 Phạm Trọng Hảo
25-LT/ĐU Lịch tuần 25 Đảng ủy phường Bồ Đề 19/06/2017 Nguyễn Ngọc Quang
25-LT/UBND Lịch tuần 25 UBND phường Bồ Đề 19/06/2017 Phạm Trọng Hảo
24-LT/ĐU Lịch tuần 24 Đảng ủy phường Bồ Đề 12/06/2017 Nguyễn Ngọc Quang
24-LT/UBND Lịch tuần 24 UBND phường Bồ Đề 12/06/2017 Phạm Trọng Hảo