Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
39-LT/PBĐ Lịch tuần 42/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 13/10/2019
41-LT/PBĐ Lịch tuần 41/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 06/10/2019
40-LT/PBĐ Lịch tuần 40/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 29/09/2019
39-LT/PBĐ Lịch tuần 39/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 22/09/2019
38-LT/PBĐ Lịch tuần 38/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 15/09/2019
37-LT/PBĐ Lịch tuần 37/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 08/09/2019
36-LT/PBĐ Lịch tuần 36/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 01/09/2019
35-LT/PBĐ Lịch tuần 35/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 25/08/2019
34-LT/PBĐ Lịch tuần 34/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 18/08/2019
33-LT/PBĐ Lịch tuần 33/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 11/08/2019
32-LT/PBĐ Lịch tuần 32/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 04/08/2019
31-LT/PBĐ Lịch tuần 31/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 28/07/2019
30-LT/PBĐ Lịch tuần 30/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 21/07/2019
29-LT/PBĐ Lịch tuần 29/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 14/07/2019
28-LT/PBĐ Lịch tuần 28/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 08/07/2019
27-LT/PBĐ Lịch tuần 27/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 01/07/2019
26-LT/PBĐ Lịch tuần 26/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 23/06/2019
25-LT/PBĐ Lịch tuần 25/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 16/06/2019
24-LT/PBĐ Lịch tuần 24/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 09/06/2019
23-LT/PBĐ Lịch tuần 23/2019 - Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, ĐT phường Bồ Đề 02/06/2019