Văn Bản Pháp Quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
03-LT/ĐU Lịch tuần 03 Đảng ủy phường Bồ Đề 16/01/2017 Nguyễn Ngọc Quang
03-LT/UBND Lịch tuần 03 UBND phường Bồ Đề 16/01/2017 Phạm Trọng Hảo
02-LT/ĐU Lịch tuần 2 Đảng ủy phường Bồ Đề 09/01/2017 Nguyễn Ngọc Quang
02-LT/UBND Lịch tuần 2 UBND phường Bồ Đề 09/01/2017 Phạm Trọng Hảo
41-LT/ĐU Lịch tuần 41 Đảng ủy phường Bồ Đề 10/10/2016 Nguyễn Ngọc Quang
41-LT/UBND Lịch công tác tuần 41 UBND phường Bồ Đề 10/10/2016 Phạm Trọng Hảo
40-LT/ĐU Lịch công tác tuần 40 Đảng ủy phường Bồ Đề 03/10/2016 Nguyễn Ngọc Quang
40-LT/UBND Lịch công tác tuần 40 UBND phường Bồ Đề 03/10/2016 Phạm Trọng Hảo
39-LT/ĐU Lịch tuần 39 Đảng ủy phường Bồ Đề 26/09/2016 Nguyễn Ngọc Quang
39-LT/UBND Lịch tuần 39 UBND phường Bồ Đề 26/09/2016 Phạm Trọng Hảo
38-LT/ĐU Lịch tuần 38 Đảng ủy phường Bồ Đề 19/09/2016 Nguyễn Ngọc Quang
38-LT/UBND Lịch công tác tuần 38 UBND phường Bồ Đề 19/09/2016 Phạm Trọng Hảo
37-LT/ĐU Lịch công tác tuần 37 Đảng ủy phường Bồ Đề 12/09/2016 Nguyễn Ngọc Quang
37-LT/UBND Lịch công tác tuần 37 UBND phường Bồ Đề 12/09/2016 Phạm Trọng Hảo
36-LT/ĐU Lịch tuần 36 Đảng ủy phường Bồ Đề 05/09/2016 Nguyễn Ngọc Quang
36-LT/UBND Lịch tuần 36 UBND phường Bồ Đề 05/09/2016 Phạm Trọng Hảo
35-LT/ĐU Lịch công tác tuần 35 Đảng ủy Bồ Đề 29/08/2016 Nguyễn Ngọc Quang
35-LT/UBND Lịch công tác tuần 35 UBND phường Bồ Đề 29/08/2016 Phạm Trọng Hảo
34-LT/ĐU Lịch tuần 34 Đảng ủy phường Bồ Đề 22/08/2016 Nguyễn Ngọc Quang
34-LT/UBND Lịch tuần 34 UBND phường Bồ Đề 22/08/2016 Phạm Trọng Hảo