Văn Bản Pháp Quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
12-LT/ĐU Lịch tuần 12 Đảng ủy Bồ Đề 20/03/2017 Nguyễn Ngọc Quang
12-LT/UBND Lịch tuần 12 UBND phường Bồ Đề 20/03/2017 Phạm Trọng Hảo
11-LT/ĐU Lịch tuần 11 Đảng ủy phường Bồ Đề 13/03/2017 Nguyễn Ngọc Quang
11-LT/UBND Lịch tuần 11 UBND phường Bồ Đề 13/03/2017 Phạm Trọng Hảo
10-LT/ĐU Lịch tuần 10 Đảng ủy phường Bồ Đề 06/03/2017 Nguyễn Ngọc Quang
10-LT/UBND Lịch tuần 10 UBND phường Bồ Đề 06/03/2017 Phạm Trọng Hảo
09-LT/ĐU Lịch tuần 09 Đảng ủy phường Bồ Đề 01/03/2017 Nguyễn Ngọc Quang
09-LT/UBND Lịch tuần 09 UBND phường Bồ Đề 28/02/2017 Phạm Trọng Hảo
08-LT/ĐU Lịch tuần 08 Đảng ủy phường Bồ Đề 20/02/2017 Nguyễn Ngọc Quang
08-LT/UBND Lịch tuần 08 UBND phường Bồ Đề 20/02/2017 Phạm Trọng Hảo
07-LT/ĐU Lịch tuần 07 Đảng ủy phường Bồ Đề 13/02/2017 Nguyễn Ngọc Quang
07-LT/UBND Lịch tuần 07 UBND phường Bồ Đề 13/02/2017 Phạm Trọng Hảo
06-LT/ĐU Lịch tuần 06 Đảng ủy phường Bồ Đề 06/02/2017 Nguyễn Ngọc Quang
06-LT/UBND Lịch tuần 06 UBND phường Bồ Đề 06/02/2017 Phạm Trọng Hảo
04-LT/ĐU Lịch tuần 04 Đảng ủy phường Bồ Đề 23/01/2017 Nguyễn Ngọc Quang
04-LT/UBND Lịch tuần 04 UBND phường Bồ Đề 23/01/2017 Phạm Trọng Hảo
03-LT/ĐU Lịch tuần 03 Đảng ủy phường Bồ Đề 16/01/2017 Nguyễn Ngọc Quang
03-LT/UBND Lịch tuần 03 UBND phường Bồ Đề 16/01/2017 Phạm Trọng Hảo
02-LT/ĐU Lịch tuần 2 Đảng ủy phường Bồ Đề 09/01/2017 Nguyễn Ngọc Quang
02-LT/UBND Lịch tuần 2 UBND phường Bồ Đề 09/01/2017 Phạm Trọng Hảo