Văn Bản Pháp Quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
25-LT/ĐU Lịch tuần 25 Đảng ủy phường Bồ Đề 19/06/2017 Nguyễn Ngọc Quang
25-LT/UBND Lịch tuần 25 UBND phường Bồ Đề 19/06/2017 Phạm Trọng Hảo
24-LT/ĐU Lịch tuần 24 Đảng ủy phường Bồ Đề 12/06/2017 Nguyễn Ngọc Quang
24-LT/UBND Lịch tuần 24 UBND phường Bồ Đề 12/06/2017 Phạm Trọng Hảo
23-LT/ĐU Lịch tuần 23 Đảng ủy phường Bồ Đề 05/06/2017 Nguyễn Ngọc Quang
23-LT/UBND Lịch tuần 23 UBND phường Bồ Đề 05/06/2017 Phạm Trọng Hảo
22-LT/ĐU Lịch tuần 22 Đảng ủy phường Bồ Đề 29/05/2017 Nguyễn Ngọc Quang
22-LT/UBND Lịch tuần 22 UBND phường Bồ Đề 29/05/2017 Phạm Trọng Hảo
21-LT/ĐU Lịch tuần 21 Đảng ủy phường Bồ Đề 22/05/2017 Nguyễn Ngọc Quang
21-LT/UBND Lịch tuần 21 UBND phường Bồ Đề 22/05/2017 Phạm Trọng Hảo
20-LT/ĐU Lịch tuần 20 Đảng phường Bồ Đề 15/05/2017 Nguyễn Ngọc Quang
20-LT/UBND Lịch tuần 20 UBND phường Bồ Đề 15/05/2017 Phạm Trọng Hảo
19-LT/ĐU Lịch tuần 19 Đảng ủy phường Bồ Đề 08/05/2017 Nguyễn Ngọc Quang
19-LT/UBND Lịch tuần 19 UBND phường Bồ Đề 08/05/2017 Phạm Trọng Hảo
18-LT/ĐU Lịch tuần 18 Đảng ủy phường Bồ Đề 04/05/2017 Nguyễn Ngọc Quang
18-LT/UBND Lịch tuần 18 UBND phường Bồ Đề 03/05/2017 Phạm Trọng Hảo
17-LT/ĐU Lịch tuần 17 Đảng ủy phường Bồ Đề 24/04/2017 Nguyễn Ngọc Quang
17-LT/UBND Lịch tuần 17 UBND phường Bồ Đề 24/04/2017 Phạm Trọng Hảo
16-LT/ĐU Lịch tuần 16 Đảng ủy phường Bồ Đề 17/04/2017 Nguyễn Ngọc Quang
16-LT/UBND Lịch tuần 16 UBND phường Bồ Đề 17/04/2017 Phạm Trọng Hảo