Thông tin tuyên truyền

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên

Ngày đăng 15/10/2019 | 10:00  | Lượt xem: 93
Thanh niên là tương lai của đất nước, là lực lượng tiên phong, chủ lực trong thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu của mỗi quốc gia, dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vai trò...

Gương mẫu của đội ngũ cán bộ giữ vai trò quyết định để xây dựng đạo đức, lối sống

Ngày đăng 13/09/2019 | 02:48  | Lượt xem: 115
Đảng cộng sản Việt Nam, trải qua hơn 89 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam để từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; Đã xây dựng được đội ngũ cán bộ,...

Trung thu nhớ Bác

Ngày đăng 13/09/2019 | 02:41  | Lượt xem: 108
Là vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình thương yêu đặc biệt đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng - thế hệ tương lai của đất nước.

Đọc và suy ngẫm Thư gửi cho học sinh của Bác Hồ

Ngày đăng 06/09/2019 | 03:14  | Lượt xem: 258
Ngày 5.9.1945 - ba ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn độc lập”, Người viết Thư gửi cho học sinh nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên (1945 - 1946) của nước Việt Nam Dân chủ Cộng...

Tuyên truyền về an toàn giao thông phường Bồ Đề

Ngày đăng 05/09/2019 | 04:46  | Lượt xem: 117
Hiện nay an toàn giao thông đang là vấn đề lớn, được cả xã hội quan tâm. Theo số liệu thống kê của Ban An toàn giao thông TP Hà Nội, từ đầu năm 2019 đến nay, quận Long Biên là một trong hai địa...

Chung tay hành động chống rác thải nhựa vì một Việt Nam xanh

Ngày đăng 31/08/2019 | 09:28  | Lượt xem: 862
Rác thải nhựa đang là hiểm họa môi trường toàn cầu. Cùng với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang nỗ lực để loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa gây ra. Mục tiêu đến năm 2020 sẽ giảm 65% số lượng...

Chống rác thải nhựa, ni-lông: Hãy từ trong từng gia đình Việt

Ngày đăng 31/08/2019 | 09:27  | Lượt xem: 417
Cách đây hơn 20 năm, các sản phẩm phục vụ tiêu dùng và dịch vụ tiêu dùng có nguồn gốc từ nhựa, ni-lông phát triển phổ biến ở nước ta đánh dấu như một tiến bộ và tiện dụng của đời sống xã hội. Sản...

Những bài học quý báu trong 50 năm thực hiện bản Di chúc bất hủ

Ngày đăng 30/08/2019 | 03:09  | Lượt xem: 94
Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản Di chúc của Người mang tầm tư tưởng của thời đại, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, là...

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sự kết tinh trí tuệ của một nhà tư tưởng lỗi lạc

Ngày đăng 30/08/2019 | 07:35  | Lượt xem: 133
Năm mươi năm đã trôi qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta về với “thế giới người hiền”, cùng với thời gian, Đảng và Nhân dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lịch sử...

Chủ tịch Hồ Chí Minh - ngày này năm xưa: Tháng 8

Ngày đăng 09/08/2019 | 11:26  | Lượt xem: 71
Ngày 01/8 “Đào tạo con người là vấn đề chiến lược”. Ngày 01-8-1922, báo Le Paria (Người Cùng Khổ) đăng ba bài báo của Nguyễn Ái Quốc tố cáo cuộc sống xa hoa và tính cách...

Nhớ lời Người dặn: "Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau"

Ngày đăng 07/03/2019 | 03:40  | Lượt xem: 1913
Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật phát triển Đảng; là một trong những nội dung cơ bản của văn hóa đạo đức - văn hóa Đảng. Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này, Đảng mới thực sự...

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam: Bác Hồ và những lời dạy về gia đình

Ngày đăng 28/06/2019 | 04:01  | Lượt xem: 170
Gia đình luôn là nơi khởi nguồn và hình thành nhân cách của mỗi con người. Tình cảm gia đình là cơ sở tốt đẹp, bền vững của lòng yêu nước, yêu dân. Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm, đề cao vai trò...

Ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam

Ngày đăng 27/06/2019 | 04:59  | Lượt xem: 85
Ngày gia đình Việt Nam là ngày 28/6 hàng năm với ý nghĩa tôn vinh những giá trị tốt đẹp của mái ấm gia đình, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, tinh thần có tính truyền thống, nhân văn cao...

Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 21/06/2019 | 10:14  | Lượt xem: 104
Trăn trở, chăm lo xây dựng chính quyền vững mạnh, thật sự của dân, do dân, vì dân, Chính phủ là công bộc của dân, chính quyền “sao cho được lòng dân”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm cảnh báo những căn...

Thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo Di chúc Bác Hồ

Ngày đăng 05/06/2019 | 11:20  | Lượt xem: 951
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết trong thời gian từ năm 1965 đến 1969, là bản tổng kết sâu sắc, toàn diện bài học về quá trình lãnh đạo cách mạng, đường hướng phát triển tương lai dân tộc.

Kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 30/05/2019 | 03:43  | Lượt xem: 46
UBND quận Long Biên thông báo về kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019...

Dân và Đảng trong Di chúc của Bác Hồ

Ngày đăng 29/05/2019 | 05:09  | Lượt xem: 269
Di chúc của Bác cùng với toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta. Di chúc còn là sự thể hiện trách nhiệm, tình yêu thương bao la của Bác...

Thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang

Ngày đăng 02/05/2019 | 11:05  | Lượt xem: 191
Thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền đi đôi với bảo vệ chính quyền

Ngày đăng 24/04/2019 | 05:25  | Lượt xem: 176
Xây dựng chính quyền đi đôi với bảo vệ chính quyền cách mạng là vấn đề cơ bản trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng chính là một trong những nội dung tư tưởng quan trọng của Chủ tịch...

Bác Hồ viết Di chúc - văn kiện lịch sử vô giá

Ngày đăng 01/04/2019 | 05:45  | Lượt xem: 244
Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đã cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống no ấm hạnh phúc của nhân dân. Người để...