Văn bản hướng dẫn về thi đua - khen thưởng

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
92/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5 năm 2017 31/05/2017 Phạm Trọng Hảo
291/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cá nhân hoàn thành tốt/ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2017 25/04/2017 Trần Mạnh Tuấn
72/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3 năm 2017 31/03/2017 Phạm Trọng Hảo
17/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1/2017 02/02/2017 Phạm Trọng Hảo
39/KH-HĐTĐKT Kế hoạch phát động phong trào thi đua đợt I năm 2017 25/01/2017 Phạm Trọng Hảo
38/KH-UBND Kế hoạch triển khai và phát động cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017" 25/01/2017 Phạm Trọng Hảo
37/KH-UBND-HĐTĐKT Kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2017 24/01/2017 Phạm Trọng Hảo
04/QĐ-UBND QĐ khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2016 06/01/2017 Phạm Trọng Hảo
03/QĐ-UBND QĐ công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2016 06/01/2017 Phạm Trọng Hảo
02/QĐ-UBND QĐ khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 06/01/2017 Phạm Trọng Hảo
6089/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề án " Đối mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020 29/08/2016 Vũ Thu Hà
TL Thể lệ cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiền tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận Long Biên - Năm 2016 10/06/2016 Vũ Thị Thành
20/QĐ-UBND QĐ kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường Bồ Đề 31/01/2016 Phạm Trọng Hảo
31/KH-UBND-HĐTĐKT Công tác thi đua khen thưởng năm 2016 19/01/2016 Phạm Trọng Hảo
08/QĐ-UBND QĐ khen thưởng cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lĩnh vực hoạt động của Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2011 - 2016 18/01/2016 Phạm Trọng Hảo
50-QĐ/ĐU QĐ công nhân kết quả phân loại chất lượng Đảng viên và chi bộ năm 2015 06/01/2016 Nguyễn Ngọc Quang
06/2014/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên 08/10/2014 Đỗ Mạnh Hải