văn bản pháp quy

Hiển thị 1 - 20 trong 50 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
198/KH-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 12 năm 2019 23/12/2019
176/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 11 năm 2019 18/11/2019
532/TB-UBND Thông báo niêm yếu công khai danh sách các hộ có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 09/2019 16/09/2019
532/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách tạm nghỉ kinh doanh tháng 09/2019 16/09/2019
412/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách các hộ kinh doanh nợ đọng thuế ngoài quốc doanh đến 01/07/2019 17/07/2019
375/TB-UBND Thông báo niêm yếu công khai danh sách các hộ có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 07/2019 15/07/2019
333/TB-UBND Thông báo kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn phường Bồ Đề 24/06/2019
307/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách các hộ có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 05/2019 15/06/2019
65/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 05 năm 2019 21/05/2019
254/TB-UBND Thông báo niêm yếu công khai danh sách các hộ có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 05/2019 16/05/2019
200/TB-UBND Thông báo niêm yếu công khai danh sách các hộ có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 04/2019 16/04/2019
141/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách các hộ có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 03/2019 15/03/2019
121/TB-UBND Thông báo kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn phường Bồ Đề 28/02/2019
105/TB-UBND Thông báo kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn phường Bồ Đề 22/02/2019
53/KH-UBND Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong các lĩnh vực năm 2019 22/02/2019
13/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 02 năm 2019 19/02/2019
49/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách các hộ có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 01/2019 21/01/2019
50/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN, danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp 21/01/2019
260/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2018 07/12/2018
244/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 11 năm 2018 (Từ 18/10/2018 đến ngày 17/11/2018) 21/11/2018
Hiển thị 1 - 20 trong 50 kết quả.