chỉ đạo - điều hành

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
58-TB/BCĐ Thông báo phân công quản lí, vận hành, phụ trách các nội dung, chuyên đề trên cổng TTĐT phường Bồ Đề 01/06/2017 Nguyễn Ngọc Quang
51-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 30/05/2017 Nguyễn Ngọc Quang
131-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác tháng 5 nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 30/05/2017 Lưu Ngọc Tiến
2890/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế nội bộ thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên 13/05/2017 Vũ Thu Hà
89-KH/ĐU Kế hoạch triển khai thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động của tổ chức Hội nông dân tại phường Bồ Đề 09/05/2017 Nguyễn Ngọc Quang
307/TB-UBND Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban công tác tháng 4 năm 2017 28/04/2017 Phạm Trọng Hảo
49-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017 27/04/2017 Nguyễn Ngọc Quang
125-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác tháng 4 nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017 27/04/2017 Lưu Ngọc Tiến
88-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017 26/04/2017 Lưu Ngọc Tiến
88/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2017 25/04/2017 Phạm Trọng Hảo
88/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 25/04/2017 Phạm Trọng Hảo
107/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017 25/04/2017 Phạm Trọng Hảo
107-KH/UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017 25/04/2017 Phạm Trọng Hảo
224/TB-UBND Thông báo kết luận tại buổi họp ban chỉ đạo ATTP tháng 3 triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2017 30/03/2017 Phạm Trọng Hảo
120-BC/ĐU Báo cáo kiểm đếm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV, BCH Đảng bộ quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 và Quý II năm 2017 27/03/2017 Lưu Ngọc Tiến
85-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2017 24/03/2017 Lưu Ngọc Tiến
133/TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2017 01/03/2017 Phạm Trọng Hảo
53-TB/ĐU Tổ chức thực hiện kết luận của BCH thường vụ Quận ủy về nhiệm vụ trọng tâm phường Bồ Đề năm 2017 28/02/2017 Nguyễn Ngọc Quang
45-NQ/ĐU Nghị quyết: Hội nghị BC Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017 27/02/2017 Nguyễn Ngọc Quang
45-NQ/ĐU Hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề. Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017 27/02/2017 Nguyễn Ngọc Quang