Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
347/BC-HĐND Báo cáo hoạt động HĐND tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019 20/10/2019
344/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường quý IV năm 2019 30/09/2019
343/TB-HĐND Lịch trực Quý IV năm 2019 HĐND phường 30/09/2019
340/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 18/09/2019
334/BC-HĐND Baó cáo hoạt động HĐND tháng 8, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019 20/08/2019
333/BC-HĐND Baó cáo hoạt động HĐND tháng 7 nhiệm vụ tháng 8 năm 2019 20/07/2019
332/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động HĐND phường tháng 7, nhiệm vụ tháng 8 năm 2019 20/07/2019
332/KH-BPC Kế hoạch giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thu theo mô hình chuẩn tiếp dân của UBND phường Bồ Đề 09/07/2019
332/KH-BPC Kế hoạch giám sát công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư theo mô hình chuẩn tiếp dân của UBND phường 09/07/2019
332/KH-BPC Kế hoạch giám sát công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư theo mô hình chuẩn tiếp dân của UBND phường 09/07/2019
331/BC-HĐND Báo cáo kết quả kỳ họp VIII-HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 09/07/2019
330/KH-HĐND Kế hoạch công tác quý III/2019 29/06/2019
39/NQ-HĐND Nghị quyết nhiệm vụ phát triển Kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019 28/06/2019
38/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án và kế hoạch vốn đầu tư các dự án sử dụng ngân sách phường năm 2019 28/06/2019
35/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND phường Bồ Đề năm 2020 28/06/2019
37/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2018 28/06/2019
36/NQ-HĐND Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát TTĐT, VSMT trên địa bàn của HĐND phường Bồ Đề năm 2020 28/06/2019
326/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ VIII - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 20/06/2019
325/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm 2019 20/06/2019
323/TT-HĐND Tờ trình về việc ban hành NQ về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND năm 2020 10/06/2019

hội đồng nhân dân