hoạt động khối chính quyền

Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin phường Bồ Đề giao ban tháng 6 năm 2017

Ngày đăng 23/06/2017 | 11:18 AM  | Lượt xem: 19
Sáng ngày 22/6/2017, tại phòng họp số 1, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin (BCĐ CNTT) phường đã họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6; triển khai công tác tháng 7 năm 2017.

Ban biên tập tin bài phường giao ban tháng 6 năm 2017

Ngày đăng 23/06/2017 | 10:33 AM  | Lượt xem: 19
Sáng ngày 21/6/2017, Ban biên tập tin bài phường đã tổ chức họp giao ban tháng 6 năm 2017

Phường Bồ Đề tổ chức hội nghị tuyên truyền những nội dung cơ bản của Bộ luật dân sự 2015; Luật đất đai 2013

Ngày đăng 19/06/2017 | 06:38 AM  | Lượt xem: 32
Chiều ngày 16/6/2017, tại Trung tâm VHTT, phường Bồ Đề tổ chức hội nghị tuyên truyền những nội dung cơ bản của Bộ luật dân sự 2015; Luật đất đai 2013

Phường Bồ Đề tổ chức tập huấn quy chế dân chủ trong các loại hình của UBND quận Long Biên

Ngày đăng 10/06/2017 | 10:32 AM  | Lượt xem: 71
Sáng 9/6/2017, Phường Bồ Đề tổ chức tập huấn về quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn.

Lễ chào cờ đầu tháng 6 năm 2017 phường Bồ Đề

Ngày đăng 07/06/2017 | 08:09 AM  | Lượt xem: 86
Sáng thứ hai, ngày 5/6, UBND phường Bồ Đề tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng 6 năm 2017.

Giao ban bí thư tổ trưởng tháng 6 năm 2017 phường Bồ Đề

Ngày đăng 01/06/2017 | 04:44 PM  | Lượt xem: 160
Sáng ngày 1/6, phường Bồ Đề tổ chức giao ban Bí thư, tổ trưởng tổ dân phố, báo cáo kết quả hoạt động tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017; triền khai công tác thu phí dịch vụ...

Ban pháp chế HĐND phường giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày đăng 01/06/2017 | 04:43 PM  | Lượt xem: 179
Ngày 31/5/2017, đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND phường Bồ Đề tổ chức giám sát đối với UBND phường trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với...

Giao ban công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tháng 5/2017 phường Bồ Đề

Ngày đăng 26/05/2017 | 10:37 AM  | Lượt xem: 234
Chiều 25/5, phường Bồ Đề tổ chức họp giao ban công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS- KHHGĐ) tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2017.

Phường Bồ Đề tổ chức tuyên truyền, ký cam kết thực hiện ATTP sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Nông nghiệp, Công thương

Ngày đăng 26/05/2017 | 09:27 AM  | Lượt xem: 204
Ngày 24/5/2017, Phường Bồ Đề tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo thực hiện ATTP với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh trong lĩnh vực Nông nghiệp, Công thương trên địa bàn phường.

Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin phường Bồ đề giao ban tháng 5 năm 2017

Ngày đăng 24/05/2017 | 04:41 PM  | Lượt xem: 203
14h00 ngày 23/5/2017, tại phòng họp I Uỷ ban nhân dân phường đã diễn ra cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tháng 5 năm 2017. Đánh giá kết quả hoạt động tháng 5, nhiệm vụ...

Phường Bồ Đề tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống lụt bão năm 2017

Ngày đăng 22/05/2017 | 07:55 AM  | Lượt xem: 204
Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-PCTT ngày 20/4/2017 của BCH phòng chống thiên tai quận Long Biên, Kế hoạch số 110/KH-UBND của ủy ban nhân dân phường Bồ Đề. Sáng ngày 19/5, phường Bồ Đề đã tổ chức hội...

Phường Bồ Đề tổ chức khám sức khỏe cho đối tượng chính sách năm 2017

Ngày đăng 15/05/2017 | 10:41 AM  | Lượt xem: 443
Thực hiện công văn số 02/CTr-UBND ngày 29/3/2017 của UBND quận Long Biên, Kế hoạch số108/KH-UBND ngày 25/4/2017 của UBND phường Bồ Đề. Ngày 12/5, Trạm Y tế phường Bồ Đề đã tổ chức khám sức khỏe cho...

Giao ban công tác trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường tháng 4 năm 2017 phường Bồ Đề

Ngày đăng 02/05/2017 | 12:04 PM  | Lượt xem: 450
chiều ngày 28/4, Phường Bồ Đề tổ chức giao ban công tác trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2017 trên địa bàn phường Bồ Đề.

HĐND phường Bồ Đề giám sát mô hình khoán quản, trật tự đô thị trên địa bàn phường quý I năm 2017

Ngày đăng 29/04/2017 | 09:29 AM  | Lượt xem: 453
Thực hiện Quyết định số 157/QĐ-HĐND ngày 24/3/2017 của Hội đồng nhân dân phường Bồ Đề về việc thành lập đoàn giám sát; Kế hoạch số 158/KH-HĐND giám sát việc thực hiện mô hình khoán quản, trật tự đô...

Phường Bồ Đề họp chuẩn bị tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IV năm 2017

Ngày đăng 28/04/2017 | 04:46 PM  | Lượt xem: 478
Ngày 26/4/2017, Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) phường Bồ Đề đã họp chuẩn bị các nội dung của Lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ IV năm 2017.

Giao ban công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tháng 4/2017 phường Bồ Đề

Ngày đăng 26/04/2017 | 04:33 PM  | Lượt xem: 335
Chiều 25/4, phường Bồ Đề tổ chức họp giao ban công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS- KHHGĐ) tháng 4/2017.

UBND quận Long Biên kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện phường văn minh đô thị đợt I tại phường Bồ Đề

Ngày đăng 25/04/2017 | 10:28 AM  | Lượt xem: 297
Sáng ngày 24/4/2017, đoàn thẩm định phường văn minh đô thị, tuyến đường, tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị Quận Long Biên do đồng chí Nguyễn Trọng Duy - trưởng phòng VHTT quận làm trưởng đoàn,...

Phường Bồ Đề tổ chức truyền thông sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh

Ngày đăng 21/04/2017 | 02:35 PM  | Lượt xem: 418
Nhằm tăng cường và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về “Lợi ích của Chương trình sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh. Chiều ngày 20/4/2017, tại phòng họp số 3, Ban chỉ đạo Dân số KHHGĐ...

HĐND phường Bồ Đề giám sát thực hiện mô hình khoán quản, trật tự đô thị trên địa bàn

Ngày đăng 19/04/2017 | 08:18 AM  | Lượt xem: 371
Nhằm đề cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thực hiện mô hình khoán quản, trật tự đô thị trên địa bàn phường; Đồng thời chỉ ra những bất cập, tồn tại, hạn chế trong...

Giao ban công tác trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường tuần 15 năm 2017 phường Bồ Đề

Ngày đăng 17/04/2017 | 10:00 AM  | Lượt xem: 531
Chiều ngày 14/4, Phường Bồ Đề tổ chức giao ban công tác trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường tuần 15; Triển khai 6 quy chế dân trên các lĩnh vực, quy trình quản lý trong công tác...